Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikācija

Drošāka interneta diena 2022: kopā labākam internetam

Rīt, 8. februārī, visā pasaulē tiks atzīmēta Drošāka interneta diena ar tematu “Kopā par labāku internetu”.

Logo of the campaign, a graphic showing a smartphone with hands, eyes and mouth holding a globe

Safer Internet Day

Pateicoties ES finansētajam Drošāka interneta centru tīklam dalībvalstīs, šī diena aicina jauniešus, vecākus, aprūpētājus, skolotājus, politikas veidotājus un nozares vai organizāciju pārstāvjus pievienoties pasākumiem, kas tiek organizēti viņu valstī, un piedalīties labākas tiešsaistes pasaules izveidē, jo īpaši bērniem un jauniešiem.

Priekšsēdētāja vietniece Dubravka Šuica sacīja:

Bērni jau no agra vecuma spēlējas, rada, mācās, mijiedarbojas un izpauž sevi savienotā vidē tiešsaistē. Digitālās tehnoloģijas ļauj bērniem piedalīties globālās kustībās un uzņemties aktīvu pilsoņu lomu. Tāpēc katra bērna tiesības ir jāievēro, jāaizsargā un jāīsteno arī digitālajā vidē.

Iekšējā tirgus komisārs Tjerī Bretons piebilda:

Digitālajai pasaulei vajadzētu būt pozitīvai un drošai videi bērniem un jauniešiem. Tāpat kā mēs apgādājam savus bērnus ar pamatprasmēm, pirms viņi varēs droši braukt ar velosipēdu satiksmē, mēs kopā nodrošinām viņiem prasmes, kas vajadzīgas, lai droši kuģotu tiešsaistē.

Lai nodrošinātu, ka 2012. gadā pieņemtā Eiropas stratēģija “Bērniem labāks internets” ir piemērota digitālajam laikmetam, Eiropas Komisija šajā pavasarī ierosinās jaunu stratēģiju digitālo prasmju atbalstam, vecumam atbilstošas pieredzes nodrošināšanai un bērnu līdzdalības veicināšanai. Stratēģija ir ietekmējusi valstu politiku lielākajā daļā ES dalībvalstu un darbības tādās jomās kā viltus ziņas, iebiedēšana tiešsaistē vai eksponētība kaitīgam saturam. Tas katru gadu sasniedz tūkstošiem skolu un jauniešu, kā arī vecākus un skolotājus.

Labi aprīkotas klases un digitāli prasmīgi skolotāji, kā arī droša digitālā vide bērniem ir daļa no digitālajām tiesībām un principiem, kas janvārī ierosināti deklarācijā, kura virzīs digitālo pārveidi ES. Platforma “Labāks internets bērniem”, kas ir Eiropas resursu centrs, sniedz bērniem, viņu vecākiem un pedagogiem bagātīgu informāciju, norādījumus un resursus par labākiem interneta jautājumiem.