Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Публикация

Ден на безопасния интернет 2022 г.: заедно за по-добър интернет

Утре, 8 февруари, Денят за по-безопасен интернет ще бъде честван в световен мащаб с темата „Заедно за по-добър интернет“.

Logo of the campaign, a graphic showing a smartphone with hands, eyes and mouth holding a globe

Safer Internet Day

Насърчаван от финансираната от ЕС мрежа от центрове за по-безопасен интернет в държавите членки, денят кани млади хора, родители, лица, полагащи грижи, учители, създатели на политики и представители на промишлеността или организации, да се присъединят към проявите, организирани в тяхната държава, и да играят роля за създаването на по-добър онлайн свят, особено за децата и младите хора.

Заместник-председателят Дубравка Шуица заяви:

Децата играят, творят, учат, взаимодействат и изразяват себе си в онлайн и свързана среда от най-ранна възраст. Цифровите технологии позволяват на децата да бъдат част от световните движения и да изпълняват ролята на активни граждани. Поради това правата на всяко дете трябва да бъдат зачитани, защитавани и спазвани и в цифровата среда.

Комисарят по въпросите на вътрешния пазар Тиери Бретон добави:

Цифровият свят следва да бъде положителна и безопасна среда за децата и младите хора. Точно както предоставяме на децата си основни умения, преди да им позволим да карат велосипед по безопасен начин, ние заедно им предоставяме уменията, необходими за безопасно придвижване на онлайн света.

За да се гарантира, че приетата през 2012 г. Европейска стратегия за по-добър интернет за децата е подходяща за цифровата ера, Европейската комисия ще предложи тази пролет нова стратегия за подкрепа на цифровите умения, осигуряване на съобразен с възрастта опит и насърчаване на участието на децата. Стратегията оказа влияние върху националните политики в повечето държави — членки на ЕС, и върху действията по теми като фалшивите новини, кибертормоза или излагането на вредно съдържание. Всяка година тя достига до хиляди училища и млади хора, но също и до родители и учители.

Добре оборудвани класни стаи и учители с цифрови умения, както и безопасна цифрова среда за децата, са част от цифровите права и принципи, предложени през януари в декларация, която ще направлява цифровата трансформация в ЕС. Платформата „По-добър интернет за децата“ — паневропейският ресурсен център — предоставя на децата, техните родители и възпитатели богата информация, насоки и ресурси по въпросите за по-добър интернет.