Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikace

Den bezpečnějšího internetu 2022: společně za bezpečnější internet

Zítra, 8. února, bude na celém světě slavit Den bezpečnějšího internetu s tématem „Společně za lepší internet“.

Logo of the campaign, a graphic showing a smartphone with hands, eyes and mouth holding a globe

Safer Internet Day

Tento den, který podporuje síť center pro bezpečnější internet v členských státech financovaná z prostředků EU, volá mladé lidi, rodiče, pečovatele, učitele, tvůrce politik a zástupce průmyslu nebo organizace, aby se zapojili do akcí organizovaných ve své zemi a hráli úlohu při vytváření lepšího on-line světa, zejména pro děti a mladé lidi.

Místopředsedkyně Dubravka Šuica k tomu uvedla:

Děti si hrají, tvoří, učí se, komunikují a vyjadřují se v online a propojeném prostředí již od velmi raného věku. Digitální technologie dětem umožňují být součástí celosvětových hnutí a hrát úlohu aktivních občanů. Proto musí být práva každého dítěte dodržována, chráněna a dodržována i v digitálním prostředí.

Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton dodal:

Digitální svět by měl být pozitivním a bezpečným prostředím pro děti a mladé lidi. Stejně jako vybavíme naše děti základními dovednostmi, než jim umožní bezpečně jezdit na kole v silničním provozu, vybavíme je kolektivně dovednostmi potřebnými k bezpečné orientaci v on-line světě.

S cílem zajistit, aby evropská strategie pro internet lépe uzpůsobený dětem, která byla přijata v roce 2012, byla vhodná pro digitální věk, navrhne Evropská komise letos na jaře novou strategii na podporu digitálních dovedností, zajištění zkušeností odpovídajících věku a zvýšení účasti dětí. Strategie ovlivnila vnitrostátní politiky ve většině členských států EU a opatření týkající se témat, jako jsou falešné zprávy, kybernetická šikana nebo vystavení škodlivému obsahu. Každoročně se osloví tisíce škol a mladých lidí, ale také rodiče a učitele.

Součástí digitálních práv a zásad navržených v lednu v prohlášení, kterým se bude řídit digitální transformace v EU, jsou dobře vybavené učebny a učitelé s digitálními dovednostmi, jakož i bezpečné digitální prostředí pro děti. Platforma Better Internet for Kids, celoevropské centrum zdrojů, poskytuje dětem, jejich rodičům a pedagogům velké množství informací, pokynů a zdrojů týkajících se lepších internetových otázek.