Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Press release | Publikacja

Dzień Bezpiecznego Internetu 2022: razem na rzecz lepszego internetu

Jutro, 8 lutego, obchodzony będzie Dzień Bezpiecznego Internetu na całym świecie pod hasłem „Razem na rzecz lepszego internetu”.

Logo of the campaign, a graphic showing a smartphone with hands, eyes and mouth holding a globe

Safer Internet Day

Dzień ten, promowany przez finansowaną przez UE sieć centrów bezpieczniejszego internetu w państwach członkowskich, wzywa młodych ludzi, rodziców, opiekunów, nauczycieli, decydentów politycznych oraz przedstawicieli przemysłu lub organizacji do udziału w wydarzeniach organizowanych w ich kraju i odgrywa rolę w tworzeniu lepszego świata internetowego, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży.

Wiceprzewodnicząca Dubravka Šuica powiedziała:

Dzieci od najmłodszych lat grają, tworzą, uczą się, współdziałają i wypowiadają się online, w sieci. Technologie cyfrowe pozwalają dzieciom na uczestnictwo w ruchach o globalnym zasięgu oraz na objęcie roli aktywnych obywateli. W związku z tym prawa każdego dziecka muszą być przestrzegane, chronione i przestrzegane również w środowisku cyfrowym.

Komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton dodał:

Świat cyfrowy powinien być pozytywnym i bezpiecznym środowiskiem dla dzieci i młodzieży. Podobnie jak wyposażamy nasze dzieci w podstawowe umiejętności, zanim pozwolą im bezpiecznie poruszać się w ruchu drogowym, wspólnie wyposażamy je w umiejętności potrzebne do bezpiecznego poruszania się w internecie.

Aby europejska strategia na rzecz lepszego internetu dla dzieci, przyjęta w 2012 r., była dostosowana do ery cyfrowej, Komisja Europejska zaproponuje wiosną tego roku nową strategię na rzecz wspierania umiejętności cyfrowych, zapewnienia doświadczeń dostosowanych do wieku i zwiększenia uczestnictwa dzieci. Strategia wywarła wpływ na polityki krajowe w większości państw członkowskich UE oraz na działania w takich dziedzinach jak fałszywe informacje, cyberprzemoc lub narażenie na szkodliwe treści. Każdego roku dociera on do tysięcy szkół i młodzieży, ale także do rodziców i nauczycieli.

Dobrze wyposażone klasy i nauczyciele posiadający umiejętności cyfrowe, a także bezpieczne środowisko cyfrowe dla dzieci są częścią praw i zasad cyfrowych zaproponowanych w styczniu w deklaracji, która będzie wyznaczać kierunek transformacji cyfrowej w UE. Platforma „Lepszy internet dla dzieci”, ogólnoeuropejskie centrum zasobów, zapewnia dzieciom, ich rodzicom i wychowawcom wiele informacji, wskazówek i zasobów na temat lepszych kwestii związanych z internetem.