Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikácia

Deň bezpečnejšieho internetu 2022: spoločne za lepší internet

Zajtra, 8. februára, sa na celom svete oslavuje Deň bezpečnejšieho internetu s témou „Spoločne za lepší internet“.

Logo of the campaign, a graphic showing a smartphone with hands, eyes and mouth holding a globe

Safer Internet Day

Tento deň, ktorý podporuje sieť centier bezpečnejšieho internetu v členských štátoch financovaná EÚ, vyzýva mladých ľudí, rodičov, opatrovateľov, učiteľov, tvorcov politík a zástupcov priemyslu alebo organizácie, aby sa zapojili do podujatí organizovaných v ich krajine a zohrávali úlohu pri vytváraní lepšieho online sveta, najmä pre deti a mladých ľudí.

Podpredsedníčka Dubravka Šuica v tejto súvislosti uviedla:

Deti sa hrajú, tvoria, učia sa, komunikujú a vyjadrujú sa v online a prepojenom prostredí už od raného veku. Digitálne technológie umožňujú deťom byť súčasťou globálnych hnutí a zohrávať úlohu aktívnych občanov. Práva každého dieťaťa sa preto musia rešpektovať, chrániť a dodržiavať aj v digitálnom prostredí.

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton dodal:

Digitálny svet by mal byť pozitívnym a bezpečným prostredím pre deti a mladých ľudí. Rovnako ako naše deti vybavujeme základnými zručnosťami predtým, ako im umožníme bezpečne jazdiť na bicykli v doprave, spoločne ich vybavujeme zručnosťami potrebnými na bezpečnú navigáciu v online svete.

S cieľom zabezpečiť, aby Európska stratégia vytvárania lepšieho internetu pre deti prijatá v roku 2012 zodpovedala digitálnemu veku, Európska komisia na jar navrhne novú stratégiu na podporu digitálnych zručností, zabezpečenie skúseností zodpovedajúcich veku a zvýšenie účasti detí. Stratégia ovplyvnila vnútroštátne politiky vo väčšine členských štátov EÚ a opatrenia v oblastiach, ako sú falošné správy, kybernetické šikanovanie alebo vystavenie škodlivému obsahu. Každý rok osloví tisíce škôl a mladých ľudí, ale aj rodičov a učiteľov.

Dobre vybavené triedy a digitálne zruční učitelia, ako aj bezpečné digitálne prostredie pre deti sú súčasťou digitálnych práv a zásad navrhnutých v januári vo vyhlásení, ktorým sa bude riadiť digitálna transformácia v EÚ. Platforma Lepší internet pre deti, celoeurópske centrum zdrojov, poskytuje deťom, ich rodičom a pedagógom množstvo informácií, usmernení a zdrojov týkajúcich sa lepších otázok súvisiacich s internetom.