Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

eArchiving — Sinerġiji fi ħdan l-Ewropa Diġitali

Qed nibnu fuq is-sinerġiji ta’ proġetti rilevanti fi ħdan il-programm Ewropa Diġitali.

Dan jinkludi l-eks Elementi ta’ Bini:

u Spazji tad-Data:

Aħna nżommu wkoll kollaborazzjonijiet stabbiliti ma’ partijiet oħra interessati fil-konservazzjoni fit-tul tad-data diġitali, u naħdmu biex nistabbilixxu oħrajn ġodda. Pereżempju:

  • Naħdmu flimkien ma’ diversi korpi regolatorji u ta’ standardizzazzjoni bħall-Kumitat Ewropew għall-Istandardizzazzjoni CEN Tekniku (TC) 468 “Preservazzjoni ta’ informazzjoni diġitali” fejn l-Arkitettura ta’ Referenza eArchiving qed tuża bħala bażi biex tidentifika r-rekwiżiti tal-arkivjar elettroniku.
  • Qed ngħinu lill-fornituri tas-soluzzjonijiet jifhmu l-metodi differenti għall-firma elettronika u l-validazzjoni tal-firem elettroniċi użati fil-preservazzjoni fit-tul/fl-arkivjar elettroniku (sottomissjoni u disseminazzjoni) flimkien mal-preservazzjoni fit-tul ta’ dokumenti ffirmati diġitalment, bl-użu ta’ protokolli tal-firem elettroniċi. Dan jorbot mal-kollaborazzjoni CEN/TC 468 fejn hemm enfasi qawwija fuq ir- regolamenti eIDAS2.
  • Abbażi ta’ implimentazzjonijiet ta’ suċċess li jikkombinaw speċifikazzjonijietta’eDelivery u eArchiving, aħna nippromwovu każijiet ta’ użu, naqsmu u ninkoraġġixxu l-użu ta’ interfaċċi u komponenti komuni, in-nuqqasijiet għad-dokumenti u r-riżervi, u nipprovdu taħriġ u appoġġ ta’ sforz biex jitrawwem l-abboarding ta’ istituzzjonijiet ġodda għall-istess approċċi jew approċċi simili.
  • Aħna qed jaħdmu fuq metodi ġodda u l-ispeċifikazzjonijiet għall-preservazzjoni 3D mudelli, li jibdew bil Inġinerija mudelli(Bini Informazzjoni Immudellar (BIM) u CAD) u għandna grupp ta ‘ħidma dedikat għal dan.
  • Żviluppajna speċifikazzjonijiet tas-Saħħa elettronika, waħda għar-reġistri tal-kanċer u waħda għar-rekords tal-pazjenti, u aħna disponibbli biex nikkollaboraw mal-istituzzjonijiet biex niskjerawhom.

Qed insaħħu l-kuntatti eżistenti u qed niżviluppaw rabtiet ġodda ma’ Programmi rilevanti oħra tal-Ewropa Diġitali. Hekk kif jiġu ffurmati Spazji tad-Data ġodda, aħna nikkollaboraw magħhom biex niżviluppaw sinerġiji u kollaborazzjoni prattika fejn xieraq.

Jekk għandek xi mistoqsijiet jew kummenti dwar din il-paġna, jew eArchiving b’mod ġenerali, jekk jogħġbok żur l-uffiċċju ta’ appoġġ tal-Inizjattiva eArchiving.

 

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Inizjattiva eArchiving

L-Inizjattiva eArchiving tipprovdi speċifikazzjonijiet ewlenin, softwer, taħriġ u għarfien biex tgħin lin-nies jaħżnu informazzjoni għal żmien itwal.

Ara Wkoll

eArchiving Conformant Solutions

Lists of archives, repositories, and digital preservation solutions that have demonstrated conformance according to the E-ARK specifications.

proġetti ta’ Servizzi Ġeneriċi EArchiving

l-erba’ proġetti li ġew iffinanzjati taħt il-FNE-TC-2020–2: eArchiving call maħruġa mill-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF) taħt il-Programm ta’ Ħidma tat-Telekomunikazzjoni.

Glossarju tal-Archiving

Il-Glossarju tal-Archiving-e jagħti ħarsa ġenerali lejn it-termini ewlenin użati fil-kuntest tal-inizjattiva eArchiving inklużi l-ispeċifikazzjonijiet u l-għodod.

eArchiving — involvi ruħek

l-inizjattiva tal-Archiving-e tiddependi fuq l-organizzazzjonijiet u l-istituzzjonijiet biex jaqsmu l-għarfien u jibnu l-komunità tal-Archiving-e.

eArchiving — Siġill ta’ Konformità

Is-Siġill ta’ Konformità eArchiving huwa sinjal ta’ kwalità tal-arkivjar diġitali, il-preservazzjoni fit-tul, u l-ġestjoni tad-data skont l-istandards u l-aħjar prattiki.

eArchiving — taħriġ u kurrikulu

eArchiving joffri riżorsi ta’ taħriġ biex jiġi promoss il-fehim tas-servizzi tal-Archiving-e u jiġi ssimplifikat l-aċċess fit-tul għall-informazzjoni.

eArchiving — Speċifikazzjonijiet Tekniċi

Sabiex toħloq u tadatta l-arkivju tiegħek, jew tiżviluppa l-applikazzjoni tiegħek stess, tista’ tirreferi għall-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tagħna biex tiżgura li tkun konformi mal-istandards tal-eArchiving.

eArchiving - Fornituri ta' Soluzzjonijiet

Kun żgur li l-iżvilupp tiegħek ta’ komponenti jew soluzzjonijiet minn tarf sa tarf jippreservaw id-data b’mod sikur u f’konformità mal-istandards Ewropej, sabiex il-klijenti tiegħek ikunu jistgħu jafdaw l-applikazzjonijiet tiegħek.

eArchiving — Arkivji

Aħna se ngħinuk issegwi l-ispeċifikazzjonijiet standardizzati biex iżżomm interoperabbli u tiżgura d-data li tkun ġejt fdat biha.

eArchiving — Il-produtturi tad-data

Tgħallem kif tista’ tapplika standards u speċifikazzjonijiet internazzjonali għad-data tiegħek, biex tkun tista’ tippreservaha u tużaha mill-ġdid fit-tul.