Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Foilseachán

An Moladh maidir le Cripteagrafaíocht Iar-Chandamach foilsithe ag an gCoimisiún

Inniu, d’fhoilsigh an Coimisiún Moladh maidir le Cripteagrafaíocht Iar-Chandamach chun na Ballstáit a spreagadh chun cur chuige comhchuibhithe a fhorbairt agus a chur chun feidhme de réir mar a aistríonn an tAontas chuig cripteagrafaíocht iarchandamach. Cuideoidh sé sin lena chinntiú go mbeidh bonneagair agus seirbhísí digiteacha an Aontais slán sa chéad ré dhigiteach eile.

Commission publishes Recommendation on Post-Quantum Cryptography

iStock photo Getty images plus

Cé go mbeidh go leor buntáistí eacnamaíocha agus sochaíocha ag baint le teicneolaíochtaí candamacha, meastar go mbeidh sé níos éasca do ghníomhaithe mailíseacha rochtain a fháil ar shonraí íogaire de bharr dul chun cinn a dhéanamh sa ríomhaireacht chandamach, ach amháin má chuirimid ár gcripteagrafaíocht chun cinn.

Tá sé ríthábhachtach go leanfar den chumarsáid a chosaint amach anseo ar mhaithe le slándáil ár saoránach, ár sochaithe, ár ngeilleagar agus mhargadh aonair digiteach an Aontais. Tá Cripteagrafaíocht Iar-Chandamach ar cheann de na réitigh ar an mbagairt seo amach anseo, toisc go bhfuil sé bunaithe ar fhadhbanna matamaiticiúla atá deacair fiú do ríomhairí candamacha a réiteach. Mar réiteach bunaithe ar bhogearraí, tá cripteagrafaíocht iar-chandamach comhoiriúnach leis na bonneagair atá againn cheana féin i roinnt earnálacha, agus mar sin is féidir í a imscaradh go réasúnta tapa.

Tugtar aghaidh sa Mholadh ar an ngá atá le cur chuige comhordaithe maidir le haistriú na hEorpa chuig bonneagar digiteach atá sábháilte ó thaobh candam de. Cuideoidh sé leis na Ballstáit straitéis chomhsheasmhach a fhorbairt agus iad ag dul ar imirce i dtreo bealaí níos sláine chun a mbonneagair dhigiteacha a chosaint. Cuirfidh sé sin an idir-inoibritheacht idir tíortha chun cinn, rud a fhágfaidh go mbeidh córais agus seirbhísí in ann feidhmiú gan uaim thar theorainneacha.

Comhlánaíonn an Moladh an obair atá á déanamh cheana féin ag go leor tíortha agus ar an leibhéal idirnáisiúnta chun algartaim chripteagrafaíochta iar-chandamach a fhorbairt agus a roghnú le haghaidh caighdeán, lena n-áirítear na hiarrachtaí taighde atá déanta ag tionscadail atá maoinithe ag an Aontas, an tuarascáil le déanaí ón nGníomhaireacht Eorpach um Chibearshlándáil (ENISA), agus pléití maidir le cripteagrafaíocht iar-chandamach ar an leibhéal idirnáisiúnta, amhail an Chomhairle Trádála agus Teicneolaíochta idir an tAontas Eorpach agus na Stáit Aontaithe agus an Cibear-Idirphlé.

Tuilleadh eolais

Moladh maidir le Cripteagrafaíocht Iar-Chandamach 

Teicneolaíocht chandamach