Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Leidinys

Komisija paskelbė rekomendaciją dėl pokvaninės kriptografijos

Šiandien Komisija paskelbė Rekomendaciją dėl pokvaninės kriptografijos, siekdama paskatinti valstybes nares parengti ir įgyvendinti suderintą požiūrį ES pereinant prie pokvaninės kriptografijos. Tai padės užtikrinti, kad ES skaitmeninė infrastruktūra ir paslaugos būtų saugios kitame skaitmeniniame amžiuje.

Commission publishes Recommendation on Post-Quantum Cryptography

iStock photo Getty images plus

Nors kvantinės technologijos duos daug ekonominės ir visuomeninės naudos, tikimasi, kad dėl kvantinės kompiuterijos pažangos piktavališkiems subjektams bus lengviau gauti neskelbtinus duomenis, nebent patobulintume savo kriptografiją.

Labai svarbu, kad komunikacija ateityje ir toliau būtų apsaugota siekiant užtikrinti mūsų piliečių, visuomenių, ekonomikos ir ES bendrosios skaitmeninės rinkos saugumą. Postkvaninė kriptografija yra vienas iš šios būsimos grėsmės sprendimo būdų, nes ji grindžiama matematinėmis problemomis, kurias sunku išspręsti net kvantiniams kompiuteriams. Kaip programine įranga pagrįstas sprendimas, postkvaninė kriptografija yra suderinama su esama infrastruktūra keliuose sektoriuose, todėl ją galima įdiegti palyginti greitai.

Rekomendacijoje nagrinėjamas koordinuoto požiūrio į Europos perėjimą prie kvantinės saugios skaitmeninės infrastruktūros poreikis. Tai padės valstybėms narėms parengti nuoseklią strategiją joms pereinant prie saugesnių savo skaitmeninės infrastruktūros apsaugos būdų. Taip bus skatinamas šalių sąveikumas, kad sistemos ir paslaugos galėtų sklandžiai veikti tarpvalstybiniu mastu.

Rekomendacija papildo daugelio šalių ir tarptautiniu lygmeniu jau atliekamą darbą kuriant ir atrenkant standartus pokvaninius kriptografijos algoritmus, įskaitant ES finansuojamų projektų mokslinių tyrimų pastangas, naujausią Europos kibernetinio saugumo agentūros (ENISA) ataskaitą ir diskusijas dėl pokvaninės kriptografijos tarptautiniu lygmeniu, pavyzdžiui, ES ir JAV prekybos ir technologijų taryboje ir Kibernetiniame dialoge.

Daugiau informacijos

Rekomendacija dėl pokvaninės kriptografijos 

Kvantinės technologijos