Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publicatie

Commissie publiceert aanbeveling over post-kwantum cryptografie

Vandaag heeft de Commissie een aanbeveling over post-kwantum cryptografie gepubliceerd om de lidstaten aan te moedigen een geharmoniseerde aanpak te ontwikkelen en uit te voeren bij de overgang van de EU naar post-kwantumcryptografie. Dit zal ertoe bijdragen dat de digitale infrastructuur en diensten van de EU in het volgende digitale tijdperk veilig zijn.

Commission publishes Recommendation on Post-Quantum Cryptography

iStock photo Getty images plus

Hoewel kwantumtechnologieën veel economische en maatschappelijke voordelen zullen opleveren, wordt verwacht dat ontwikkelingen in kwantumcomputing het gemakkelijker maken voor kwaadwillende actoren om toegang te krijgen tot gevoelige gegevens, tenzij we onze cryptografie bevorderen.

Het is van essentieel belang dat communicatie in de toekomst beschermd blijft voor de veiligheid van onze burgers, samenlevingen, economieën en de digitale eengemaakte markt van de EU. Post-Quantum Cryptography is een van de oplossingen voor deze toekomstige dreiging, omdat het is gebaseerd op wiskundige problemen die zelfs voor kwantumcomputers moeilijk op te lossen zijn. Als softwaregebaseerde oplossing is post-quantumcryptografie compatibel met onze bestaande infrastructuren in verschillende sectoren, en kan dus relatief snel worden ingezet.

In de aanbeveling wordt ingegaan op de noodzaak van een gecoördineerde aanpak van de overgang van Europa naar een kwantumveilige digitale infrastructuur. Het zal de lidstaten helpen een consistente strategie te ontwikkelen terwijl zij migreren naar veiligere manieren om hun digitale infrastructuur te beschermen. Dit zal de interoperabiliteit tussen landen bevorderen, waardoor systemen en diensten naadloos over de grenzen heen kunnen functioneren.

De aanbeveling vormt een aanvulling op het werk dat reeds door veel landen en op internationaal niveau wordt verricht om postkwantumcryptografiealgoritmen voor normen te ontwikkelen en te selecteren, met inbegrip van de onderzoeksinspanningen van door de EU gefinancierde projecten, het recente verslag van het Europees Agentschap voor cyberbeveiliging (ENISA) en besprekingen over postkwantumcryptografie op internationaal niveau, zoals in de Handels- en Technologieraad EU-VS en de Cyberdialoog.

Meer informatie

Aanbeveling over post-kwantum cryptografie 

Kwantumtechnologie