Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikācija

Komisija publicē ieteikumu par pēckvantu kriptogrāfiju

Šodien Komisija publicēja ieteikumu par pēckvantu kriptogrāfiju, lai mudinātu dalībvalstis izstrādāt un īstenot saskaņotu pieeju kā ES pāreju uz pēckvantu kriptogrāfiju. Tas palīdzēs nodrošināt, ka ES digitālā infrastruktūra un pakalpojumi ir droši nākamajā digitālajā laikmetā.

Commission publishes Recommendation on Post-Quantum Cryptography

iStock photo Getty images plus

Lai gan kvantu tehnoloģijas dos daudzus ekonomiskus un sociālus ieguvumus, paredzams, ka kvantu datošanas attīstība atvieglos ļaunprātīgu dalībnieku piekļuvi sensitīviem datiem, ja vien mēs nepaātrināsim mūsu kriptogrāfiju.

Ir būtiski, lai komunikācija arī turpmāk tiktu aizsargāta mūsu iedzīvotāju, sabiedrības, ekonomikas un ES digitālā vienotā tirgus drošībai. Post-Quantum Kriptogrāfija ir viens no risinājumiem šim nākotnes apdraudējumam, jo tā pamatā ir matemātiskas problēmas, kuras ir grūti atrisināt pat kvantu datoriem. Kā programmatūras risinājums pēckvantu kriptogrāfija ir saderīga ar mūsu esošo infrastruktūru vairākās nozarēs, tāpēc to var izmantot salīdzinoši ātri.

Ieteikums pievēršas vajadzībai pēc koordinētas pieejas Eiropas pārejai uz kvantu drošu digitālo infrastruktūru. Tas palīdzēs dalībvalstīm izstrādāt konsekventu stratēģiju, jo tās migrē uz drošākiem veidiem, kā aizsargāt savu digitālo infrastruktūru. Tas veicinās sadarbspēju starp valstīm, ļaujot sistēmām un pakalpojumiem netraucēti darboties pāri robežām.

Ieteikums papildina darbu, ko jau veikušas daudzas valstis un starptautiskā līmenī, lai izstrādātu un atlasītu pēckvantu kriptogrāfijas algoritmus standartiem, tostarp pētniecības centienus, kas veikti ar ES finansētiem projektiem, neseno Eiropas Kiberdrošības aģentūras (ENISA) ziņojumu un diskusijas par kriptogrāfiju pēc kvantu skaita starptautiskā līmenī, piemēram, ES un ASV Tirdzniecības un tehnoloģiju padomē un kiberdialogā.

Vairāk informācijas

Ieteikums par pēckvantu kriptogrāfiju 

Kvantu tehnoloģija