Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Objava

Komisija objavila priporočilo o post-kvantni kriptografiji

Komisija je danes objavila priporočilo o post-kvantni kriptografiji, da bi države članice spodbudila k razvoju in izvajanju usklajenega pristopa pri prehodu EU na pokvantno kriptografijo. To bo pomagalo zagotoviti, da bodo digitalne infrastrukture in storitve EU varne v naslednji digitalni dobi.

Commission publishes Recommendation on Post-Quantum Cryptography

iStock photo Getty images plus

Medtem ko bodo kvantne tehnologije prinesle številne gospodarske in družbene koristi, se pričakuje, da bo napredek na področju kvantnega računalništva olajšal dostop zlonamernim akterjem do občutljivih podatkov, razen če bomo pospešili našo kriptografijo.

Bistveno je, da komunikacija v prihodnosti ostane zaščitena za varnost naših državljanov, družb, gospodarstev in enotnega digitalnega trga EU. Post-Quantum kriptografija je ena od rešitev za to prihodnjo grožnjo, saj temelji na matematičnih problemih, ki jih je težko rešiti tudi kvantni računalniki. Kot rešitev, ki temelji na programski opremi, je postkvantna kriptografija združljiva z našo obstoječo infrastrukturo v več sektorjih, zato jo je mogoče razmeroma hitro uvesti.

Priporočilo obravnava potrebo po usklajenem pristopu k prehodu Evrope na kvantno varno digitalno infrastrukturo. Državam članicam bo pomagal pri razvoju dosledne strategije pri prehodu na varnejše načine za zaščito svoje digitalne infrastrukture. To bo spodbujalo interoperabilnost med državami, kar bo omogočilo nemoteno čezmejno delovanje sistemov in storitev.

Priporočilo dopolnjuje delo, ki ga že opravljajo številne države in na mednarodni ravni pri razvoju in izbiri algoritmov pokvantne kriptografije za standarde, vključno z raziskovalnimi prizadevanji v okviru projektov, ki jih financira EU, nedavnim poročilom Evropske agencije za kibernetsko varnost (ENISA) in razpravami o postkvantni kriptografiji na mednarodni ravni, na primer v Svetu EU in ZDA za trgovino in tehnologijo ter kibernetskem dialogu.

Več informacij

Priporočilo o post-kvantni kriptografiji 

Kvantna tehnologija