Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Foilseachán

An Gníomh um Eoraip Idir-inoibritheach nua chun seirbhísí poiblí níos éifeachtúla a chur ar fáil trí chomhar feabhsaithe idir riaracháin náisiúnta maidir le malartuithe sonraí agus réitigh TF

Ghlac an Coimisiún an togra leis an nGníomh um Eoraip Idir-inoibritheach agus an Teachtaireacht a ghabhann leis chun idir-inoibritheacht agus comhar trasteorann a neartú san earnáil phoiblí ar fud an Aontais.

graphic showing 2 men standing into mobile phone screens and giving paper folders through modern app

iStock photo Getty images plus

Tacóidh an Gníomh le líonra riarachán poiblí digiteach ceannasach agus idirnasctha a chruthú agus cuirfear dlús le claochlú digiteach earnáil phoiblí na hEorpa. Cuideoidh sé leis an Aontas agus lena Bhallstáit seirbhísí poiblí níos fearr a chur ar fáil do shaoránaigh agus do ghnólachtaí, agus dá réir sin, is céim ríthábhachtach é chun spriocanna digiteacha na hEorpa do 2030 a bhaint amach agus chun tacú le sreafaí sonraí iontaofa. Cuideoidh sé freisin le costais a shábháil, agus d’fhéadfadh idir-inoibritheacht trasteorann a bheith ina cúis le coigiltí costais idir EUR 5.5 agus EUR 6.3 milliún do shaoránaigh agus idir EUR 5.7 billiún agus EUR 19.2 billiún do ghnólachtaí a bhíonn ag déileáil le riaracháin phoiblí.

Preaseisiúint iomlán