Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Foilseachán

‘Fánaíocht’ don Úcráin: cuireann oibreoirí síneadh leis an gcomhaontú chun glaonna inacmhainne a chur ar fáil don Úcráin agus uaithi go ceann bliana eile

An 9 Iúil, ba dhíol sásaimh don Choimisiún gur cuireadh síneadh dhá mhí dhéag le comhaontú na n-oibreoirí lena gceadaítear do dhídeanaithe easáitithe ón Úcráin fanacht nasctha thar theorainneacha.

Outline of Ukraine blue and yellow,

©DigitalVision

D’éascaigh an Coimisiún an comhaontú idir 22 oibreoir Eorpacha agus seachtar de chuid na hÚcráine chun síneadh a chur leis an gcomhaontú, a síníodh den chéad uair i mí Aibreáin 2022, chun na rátaí nach mór dóibh a chothú chun glaonna a nascadh thar theorainneacha a ísliú go frithpháirteach. Cuireann glaonna inacmhainne ar chumas daoine atá ag lorg dídine san Eoraip teagmháil a dhéanamh le teaghlaigh agus cairde san Úcráin, agus a mhalairt.

Déanann Comhlacht rialálaithe Eorpacha na cumarsáide leictreonaí (BEREC) faireachán ar thionchar an chomhaontaithe. Léiríonn na sonraí is déanaí go raibh an comhaontú éifeachtúil ó thaobh deis a thabhairt d’oibreoirí glaonna inacmhainne a chur ar fáil thar theorainneacha. A mhéid a bhaineann le rátaí idir-oibreoirí le haghaidh glaonna trasteorann, tá oibreoirí sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE) atá mar chuid den chomhaontú faoi réir rátaí i bhfad níos ísle ná na hoibreoirí sin nár shínigh é.

Áitíonn an Coimisiún ar na hoibreoirí uile páirt a ghlacadh sa chomhaontú. Tá liosta nuashonraithe de shínitheoirí ar fáil ar ár leathanach “Comhráiteas ó oibreoirí an Aontais agus na hÚcráine chun cabhrú le dídeanaithe ón Úcráin fanacht nasctha.”

Ag an am céanna, tá an Coimisiún ag ullmhú chun an Úcráin a chomhtháthú i limistéar Fánaíochta AE, rud a chuirfeadh réiteach níos cobhsaí agus níos fadtéarmaí ar fáil. I mí Aibreáin 2023, ghlac an coiste comhlachais idir an tAontas agus an Úcráin an togra ón gCoimisiún maidir le dul isteach i rialacha Fánaíochta AE. Is é an chéad chéim eile go ndéanfaidh an Úcráin a reachtaíocht a ailíniú go hiomlán le reachtaíocht an Aontais agus ansin go nglacfaidh Comhairle an Aontais Eorpaigh an cinneadh deiridh. 

Tá tuilleadh eolais ar fáil sa Ráiteas Comhpháirteach ó oibreoirí an Aontais agus na hÚcráine chun cabhrú le dídeanaithe ón Úcráin fanacht nasctha.