Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Pubblikazzjoni

“Roaming” għall-Ukrajna: l-operaturi jestendu l-ftehim biex jipprovdu sejħiet affordabbli lejn u mill-Ukrajna għal sena oħra

Fid-9 ta’ Lulju, il-Kummissjoni laqgħet l-estensjoni ta’ tnax-il xahar tal-ftehim tal-operaturi li jippermetti lir-refuġjati spostati mill-Ukrajna jibqgħu konnessi bejn il-fruntieri.

Outline of Ukraine blue and yellow,

©DigitalVision

Il-Kummissjoni ffaċilitat il-ftehim bejn 22 operatur Ewropew u seba’ operaturi Ukreni biex ittawwal il-ftehim, li ġie ffirmat għall-ewwel darba f’April 2022, biex b’mod reċiproku tbaxxi r-rati li jridu jsostnu biex jgħaqqdu s-sejħiet bejn il-fruntieri. Sejħiet affordabbli jippermettu lil dawk li qed ifittxu kenn fl-Ewropa jilħqu lill-familja u lill-ħbieb fl-Ukrajna, u viċi versa.

Il-korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) jimmonitorja l-impatt tal-ftehim. L-aħħar data turi li l-ftehim kien effiċjenti biex jippermetti lill-operaturi jipprovdu sejħiet bi prezz raġonevoli bejn il-fruntieri. Fir-rigward tar-rati interoperaturi għal telefonati transfruntiera, l-operaturi fiż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) li huma parti mill-ftehim huma soġġetti għal rati ferm aktar baxxi minn dawk l-operaturi li ma ffirmawhx.

Il-Kummissjoni tħeġġeġ lill-operaturi kollha biex jissieħbu fil-ftehim. Lista aġġornata ta’ firmatarji tista’ tinstab fil-paġna tagħna “Dikjarazzjoni Konġunta mill-operaturi tal-UE u tal-Ukrajna biex jgħinu lir-refuġjati mill-Ukrajna jibqgħu konnessi.”

B’mod parallel, il-Kummissjoni kienet qed tħejji biex tintegra lill-Ukrajna fiż-żona tar-Roaming tal-UE, li tipprovdi soluzzjoni aktar stabbli u fit-tul. F’April 2023, il-kumitat ta’ assoċjazzjoni UE-Ukrajna adotta l-proposta tal-Kummissjoni biex l-Ukrajna tingħaqad mar-regoli tal-UE dwar ir-Roaming. Il-pass li jmiss huwa li l-Ukrajna tallinja bis-sħiħ il-leġiżlazzjoni tagħha ma’ dik tal-UE u mbagħad li l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea jadotta d-deċiżjoni finali. 

Aktar informazzjoni hija disponibbli fid-Dikjarazzjoni Konġunta mill-operaturi tal-UE u tal-Ukrajna biex jgħinu lir-refuġjati mill-Ukrajna jibqgħu konnessi.