Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Публикация

„Роуминг“ за Украйна: операторите удължават срока на споразумението за предоставяне на достъпни повиквания към и от Украйна за още една година

На 9 юли Комисията приветства дванадесетмесечното удължаване на споразумението с операторите, позволяващо на разселените бежанци от Украйна да останат свързани през границите.

Outline of Ukraine blue and yellow,

©DigitalVision

Комисията улесни споразумението между 22 европейски и седем украински оператори за удължаване на срока на действие на споразумението, което беше подписано за първи път през април 2022 г., за да се намалят взаимно цените, които трябва да поддържат, за да свързват повиквания през граница. Обажданията на достъпни цени позволяват на търсещите подслон в Европа да достигнат до семейството и приятелите си в Украйна и обратно.

Органът на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) наблюдава въздействието на споразумението. Последните данни показват, че споразумението е било ефикасно, като е позволило на операторите да предоставят трансгранични повиквания на достъпни цени. Що се отнася до цените между операторите за трансгранични повиквания, операторите от Европейското икономическо пространство (ЕИП), които са част от споразумението, подлежат на значително по-ниски цени в сравнение с операторите, които не са го подписали.

Комисията настоятелно призовава всички оператори да се присъединят към споразумението. Актуализиран списък на подписалите страни може да бъде намерен на нашата страница „Съвместно изявление на операторите от ЕС и Украйна за подпомагане на бежанците от Украйна да останат свързани.“

Успоредно с това Комисията се подготвя да интегрира Украйна в областта на роуминга в ЕС, което би осигурило по-стабилно и по-дългосрочно решение. През април 2023 г. Комитетът за асоцииране ЕС-Украйна прие предложението на Комисията Украйна да се присъедини към правилата на ЕС за роуминга. Следващата стъпка е Украйна да приведе изцяло законодателството си в съответствие с това на ЕС, а след това Съветът на Европейския съюз да приеме окончателното решение. 

Повече информация може да бъде намерена в съвместното изявление на операторите от ЕС и Украйна, за да се помогне на бежанците от Украйна да останат свързани.