Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Publikacija

Europski filmski forum na 72. međunarodnom filmskom festivalu u Berlinu

Pod naslovom „Prema klimatski neutralnom audiovizualnom sektoru” EFR u Berlinaleu predstavit će trenutačnu prekograničnu suradnju kako bi se ostvarila ambicija klimatski neutralnog audiovizualnog sektora.

Iako je mjerenje emisija ugljika i oznaka za zelenu proizvodnju u središtu mnogih privatnih i javnih inicijativa koje su već poduzete za smanjenje emisija diljem Europe, nedostatak koordinacije ograničavajući je čimbenik, čim se radi o prekograničnoj suradnji.

Oslanjajući se na mobilizaciju same industrije, Komisija posljednjih mjeseci olakšava rasprave putem tehničke radne skupine zadužene za razvoj zajedničke metodologije za mjerenje emisija CO2 u audiovizualnom sektoru. Zanimljivo je da usklađivanje nije logika tog zajedničkog pothvata, koji umjesto toga dolazi iz goleme perspektive za poticanje koprodukcija, učenje iz najboljih praksi koje se primjenjuju i ažuriranje dinamičkih metodologija. 
Skupina, koja okuplja stručnjake iz različitih postojećih kalkulatora dostupnih u EU-u, u prosincu 2021. postigla je dogovor o pojednostavnjenoj metodologiji za emisije CO2. To je usmjereno na ograničen broj parametara, pri čemu se upotrebljavaju isti izvori podataka kako bi se osigurala usporedivost.

Ta zajednička metodologija trebala bi djelovati kao lingua franca među različitim sustavima mjerenja i prijelaz na najbolje industrijske standarde. Stručnjaci imaju vodeću ulogu u tom alatu industrije u industriji.

Sjednica će se prenositi uživo od 9:30 do 11:00 na https://europeanfilmforum.eu/.

Osnovne informacije

U prosincu 2020. Europska komisija donijela je akcijski plan za medijski i audiovizualni sektor, čiji je cilj poduprijeti oporavak i transformaciju medijskog i audiovizualnog sektora. Akcijskim planom predlaže se deset inicijativa, uključujući mjeru 6. „Ususret klimatski neutralnom audiovizualnom sektoru”.