Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Pubblikazzjoni

Forum Ewropew tal-Films fit-72 Festival Internazzjonali tal-Films f’Berlin

Taħt it-titolu “Lejn settur awdjoviżiv newtrali għall-klima”, il-FES f’Berlinale se jippreżenta l-kooperazzjoni transfruntiera attwali biex titwettaq l-ambizzjoni ta’ settur awdjoviżiv newtrali għall-klima.

Filwaqt li l-kejl tal-emissjonijiet tal-karbonju u t-tikketti għall-produzzjoni ekoloġika huma fil-qalba tal-ħafna inizjattivi privati u pubbliċi li diġà ttieħdu biex jitnaqqsu l-emissjonijiet madwar l-Ewropa, in-nuqqas ta’ koordinazzjoni huwa fattur limitanti, hekk kif tkun involuta l-kooperazzjoni transfruntiera.

Filwaqt li tibni fuq il-mobilizzazzjoni tal-industrija nnifisha, il-Kummissjoni kienet qed tiffaċilita d-diskussjonijiet matul dawn l-aħħar xhur, permezz ta’ grupp ta’ ħidma tekniku inkarigat bl-iżvilupp ta’ metodoloġija komuni għall-kejl tal-emissjonijiet tas-CO2 fis-settur awdjoviżiv. Huwa interessanti li l-armonizzazzjoni mhijiex ir-raġunament ta’ dan l-isforz komuni, li pjuttost jiġi mill-perspettiva tremenda biex tingħata spinta lill-koproduzzjonijiet, biex wieħed jitgħallem mill-aħjar prattiki li qed jintużaw u biex jaġġorna l-metodoloġiji dinamiċi. 
Il-grupp, li jiġbor esperti mill-kalkolaturi eżistenti differenti disponibbli fl-UE, qabel f’Diċembru 2021 dwar metodoloġija simplifikata tal-emissjonijiet tas-CO2. Dan jiffoka fuq għadd limitat ta’ parametri, bl-użu tal-istess sorsi ta’ data biex tiġi żgurata l-komparabbiltà.

Din il-metodoloġija komuni għandha taġixxi bħala lingwa franka bejn sistemi ta’ kejl differenti u tranżizzjoni lejn l-aħjar standards tal-industrija. Il-professjonisti huma fuq quddiem nett għal din l-għodda tal-industrija, mill-industrija, għall-industrija.

Is-sessjoni se tixxandar dirett mid-9: 30 sal-11 f’ https://europeanfilmforum.eu/

It-tagħrif ta’ sfond

F’Diċembru 2020, il-Kummissjoni Ewropea adottat Pjan ta’ Azzjoni Medjatiku u Awdjoviżiv, li għandu l-għan li jappoġġa l-irkupru u t-trasformazzjoni tas-setturi tal-media u awdjoviżivi. Il-pjan ta’ Azzjoni jipproponi 10 inizjattiva, inkluża l-azzjoni 6 “Lejn settur awdjoviżiv newtrali għall-klima”.