Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Objava

Evropski filmski forum na 72. mednarodnem filmskem festivalu v Berlinu

Evropski sklad za ribištvo bo v Berlinaleju pod naslovom „Na poti k podnebno nevtralnemu avdiovizualnemu sektorju“ predstavil sedanje čezmejno sodelovanje za uresničitev cilja podnebno nevtralnega avdiovizualnega sektorja.

Medtem ko so merjenje emisij ogljika in oznake za zeleno proizvodnjo v središču številnih zasebnih in javnih pobud, ki so že bile sprejete za zmanjšanje emisij po vsej Evropi, je pomanjkanje usklajevanja omejevalni dejavnik, takoj ko je vključeno čezmejno sodelovanje.

Komisija je na podlagi mobilizacije same industrije v zadnjih mesecih spodbujala razprave prek tehnične delovne skupine, ki je zadolžena za razvoj skupne metodologije za merjenje emisij CO2 v avdiovizualnem sektorju. Zanimivo je, da harmonizacija ni logika tega skupnega prizadevanja, ki izhaja iz ogromnega vidika za spodbujanje koprodukcij, učenje iz najboljših praks, ki se uporabljajo, in za posodabljanje dinamičnih metodologij. 
Skupina, ki združuje strokovnjake iz različnih obstoječih kalkulatorjev, ki so na voljo v EU, se je decembra 2021 dogovorila o poenostavljeni metodologiji za emisije CO2. To se osredotoča na omejeno število parametrov, pri čemer se za zagotovitev primerljivosti uporabljajo isti viri podatkov.

Ta skupna metodologija bi morala delovati kot lingua franca med različnimi merilnimi sistemi in prehod na najboljše industrijske standarde. Strokovnjaki imajo vodilno vlogo pri tem industrijskem orodju za industrijo.

Seja se bo prenašala v živo od 9.30 do 11.00 na spletni strani https://europeanfilmforum.eu/.

Osnovne informacije

Evropska komisija je decembra 2020 sprejela akcijski načrt za medijski in avdiovizualni sektor, katerega cilj je podpreti okrevanje in preoblikovanje medijskega in avdiovizualnega sektorja. Akcijski načrt predlaga 10 pobud, vključno z ukrepom 6 „Na poti k podnebno nevtralnemu avdiovizualnemu sektorju“.