Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Publikacija

Zajednički europski podatkovni prostori za poljoprivredu i mobilnost

Nakon prvog poziva na podnošenje prijedloga u okviru programa Digitalna Europa (DIGITAL), Europska komisija održala je 2. prosinca 2021. dvije informativne radionice o podatkovnim prostorima za poljoprivredu i mobilnost. Obje su radionice sudionicima pružile priliku da nauče više o pozivu, da razmijene ideje o podatkovnim prostorima i mreži s potencijalnim partnerima u konzorciju.

Nakon objave DIGITALnog poziva na podnošenje prijedloga o pripremnim djelovanjima za zajedničke europske podatkovne prostore 17. studenoga 2021. Komisija je održala informativni dan o temama poljoprivrede i mobilnosti. Više od 200 sudionika (iz cijelog EU-a te iz javnog i privatnog sektora) raspravljalo je o pitanjima kao što su interoperabilnost, suverenitet podataka, standardi, razvoj poslovnih modela, međusektorska razmjena podataka i održivost.

Takvim podatkovnim prostorima osigurat će se dostupnost većeg broja podataka za upotrebu u našem gospodarstvu i društvu, a poduzeća i pojedinci koji generiraju podatke zadržat će kontrolu. Podatkovni prostori ključni su rezultati europske strategije za podatke, koja uključuje niz horizontalnih mjera i ulaganja kako bi se omogućilo podatkovno gospodarstvo. Među njima su Uredba o europskom upravljanju podacima (Akt o upravljanju podacima koji je Komisija predložila u studenome 2020.) i Akt o podacima (predviđen za 2022.) kako bi se stvorilo povjerenje i pravednost u pristupu podacima i njihovoj ponovnoj uporabi.

Digitalizacijom će se podupirati i infrastruktura softvera otvorenog koda otvorenog koda za softversku podršku svim podatkovnim prostorima i Centar za potporu podatkovnim prostorima koji će osigurati interoperabilnost podatkovnih prostora razvojem usklađivanja u okviru tehničkog okvira za europske podatkovne prostore.

Zajednički europski prostor za poljoprivredne podatke

Cilj je poljoprivrednog podatkovnog prostora razviti siguran i pouzdan podatkovni prostor kako bi se poljoprivrednom sektoru omogućilo dijeljenje i pristup podacima te poboljšala gospodarska i ekološka učinkovitost u tom području. Podaci o proizvodnji, dopunjeni podacima u javnom vlasništvu, pružaju nove mogućnosti za praćenje i optimizaciju upotrebe prirodnih resursa te doprinose postizanju ciljeva zelenog plana i zajedničke poljoprivredne politike.

Otvorena je informativna radionica o zajedničkom europskom prostoru za poljoprivredne podatke uz prezentacije Glavne uprave za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije (GU CONNECT) i Glavne uprave za poljoprivredu i ruralni razvoj (GU AGRI) o zelenim i digitalnim ambicijama EU-a te o europskoj podatkovnoj strategiji.

Glavne europske inicijative, udruge i savezi kao što su IDSA, FNSEA, COPA COGECA, CEMA, iSHARE, Fraunhofer ISST, Agdatahub, AIOTI, T-Kartor Geospatial AB i Universitat de Lleida saželi su svoja stajališta o razmjeni podataka u tom sektoru. Prikaznici su podsjetili na referentnu arhitekturu IDS-a i potrebu za zajedničkim okvirom za podatkovne prostore. Podijelili su svoju viziju održive i kvalitetne industrijske strukture interoperabilnosti za povezivanje internetskih platformi s pomoću usklađenih tehnologija. Pozivajući se na načela dizajna za podatkovne prostore, istaknuli su važnost suvereniteta, sigurnosti i pouzdanosti podataka. Jedan od izazova je stvaranje digitalnog identiteta kako bi poljoprivredna gospodarstva stekla povjerenje i pristanak. Izlagači su obuhvatili najnovija kretanja u modeliranju poljoprivrednih podataka koji su održivi i gospodarski te uzimaju u obzir složene biogeokemijske strukture u poljoprivredi. Naposljetku, u praktičnoj procjeni podatkovnog centra uživo istaknut je Kodeks ponašanja EU-a o razmjeni poljoprivrednih podataka na temelju ugovora i prepreke koje je potrebno prevladati radi šireg prihvaćanja.

Zajednički europski prostor za podatke o mobilnosti

Informativna radionica o zajedničkom europskom prostoru za podatke o mobilnosti, čiji su domaćini Glavna uprava za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije (GU CONNECT) i Glavna uprava za mobilnost i promet (GU MOVE), imala je za cilj pripremiti izbornu jedinicu za predstojeći poziv DIGITAL, razmotriti postojeće inicijative i održati otvorenu raspravu o pitanjima u vezi s podatkovnim prostorom o mobilnosti.

Vizija EU-a za zelenu i digitalnu transformaciju jest smanjenje emisija stakleničkih plinova u prometnom sektoru za 90 % do 2050. To će se temeljiti na dostupnosti, pristupačnosti i razmjeni podataka. Međutim, i dalje postoje izazovi u pogledu obrade podataka, nepostojanja prekograničnog tržišta podataka, nedostatka obveza i sporazuma o prikupljanju i dijeljenju podataka, a posebno neusklađenih alata i sustava, često s različitim standardima. Prostor za podatke o mobilnosti, ključni rezultat podatkovne strategije i strategije za mobilnost, potreban je kako bi se olakšao pristup podacima, njihovo objedinjavanje i razmjena iz postojećih i budućih prometnih baza podataka i platformi.

Na prvom panelu o izazovima i mogućnostima europskog prostora za podatke o mobilnosti govornici iz IDSA-e, ACEA-e, Acatecha, ERTICO-a, VTT-a i iSHARE-a predstavili su brojne različite inicijative na lokalnoj i nacionalnoj razini, uključujući slučajeve uporabe i njihove specifične izazove. Ključne točke rasprave bile su važnost poslovnih modela i potreba za rješavanjem pitanja koja proizlaze iz razmjene podataka između poduzeća i između poduzeća i javnih tijela, uzimajući u obzir tržišno natjecanje među poduzećima i održivost posrednika. Izazov je interoperabilnost, ne samo unutar sektora i među njima, već i preko granica.

U okviru drugog panela govornici iz NAPCORE-a, DTLF-a i Agencije EU-a za željeznice predstavili su postojeće ekosustave i inicijative za razmjenu podataka o mobilnosti. Konkretno, razmijenjen je uvid u neke od izazova s kojima se suočava oko 30 inicijativa u regulatornom području, od kojih svaka ima vlastite uvjete za upravljanje podacima, infrastrukturu ili uvjete za dijeljenje podataka. Sve je veća potreba za kombiniranjem podataka iz tih različitih inicijativa, ali i na međusektorskoj razini.

Pozivi na podnošenje prijedloga za dva pripremna djelovanja za zajedničke europske podatkovne prostore za poljoprivredu (2 milijuna EUR) i mobilnost (1 milijun EUR) sada su otvoreni i završavaju 22. veljače 2022. Poziv na djelovanje za uvođenje (8 milijuna EUR) uslijedit će u trećem tromjesečju 2022. za sektor mobilnosti. Za poljoprivredni sektor takva se mjera razmatra za 2023. Prezentacije s obje radionice dostupne su na prethodno navedenim internetskim stranicama događanja, a uslijedit će i izvješća o događanjima.

Preuzimanja

Agriculture data space workshop event report
Preuzimanje 
Mobility data space workshop event report
Preuzimanje