Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikacija

Sloboda medija: Komisija upućuje Sudu predmet protiv Mađarske zbog nepoštovanja pravila Unije o elektroničkim komunikacijama

Komisija je danas odlučila uputiti predmet protiv Mađarske Sudu Europske unije zbog kršenja telekomunikacijskih pravila EU-a odlukom mađarskog Vijeća za medije o odbijanju zahtjeva kluba Klubradio za uporabu radiofrekvencijskog spektra iz vrlo upitnih razloga.

radio journalist

© Getty images

Uvjeti povezani s uporabom radiofrekvencijskog spektra i postupci za dodjelu, produljenje, obnovu ili opoziv tih prava podliježu pravilima EU-a o elektroničkim komunikacijama utvrđenima u Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija ( Direktiva (EU) 2018/1972). U skladu s pravilima EU-a o elektroničkim komunikacijama, prava korištenja radijskih frekvencija moraju se dodjeljivati na temelju objektivnih, transparentnih, nediskriminirajućih i razmjernih kriterija.

 

Cjelokupno priopćenje za javnost