Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Industrijske platforme i veliki pilot-projekti

Digitalne industrijske platforme ključne su za usmjeravanje Europe u digitalnu transformaciju, povezujući tehnološke temelje i industrijske primjene.

    Robotska ruka u radionici

© image by metamorworks Getty/iStock

Digitalne industrijske platforme ključne su u mnogim područjima.

U povezanim pametnim tvornicama uzimaju podatke iz strojeva i čine ih dostupnima za praćenje i kontrolu aplikacija. Na taj način treće strane mogu razviti aplikacije na temelju tih podataka.

Digitalne industrijske platforme korisne su i pružateljima energetskih usluga. Potrošačima mogu ponuditi podatkovne usluge kako bi mogli iskoristiti fleksibilnost potrošnje energije u kućanskim aparatima, električnim vozilima i grijanju. To je ključan korak u maksimalnom iskorištavanju obnovljivih izvora energije i dekarbonizaciji energije.

Te platforme mogu se upotrebljavati za potporu poljoprivrednicima u upravljanju usjevima. Oni mogu integrirati podatke o lokaciji i kombinirati ih s podacima iz senzora polja kako bi se omogućila sadnja sjemena i optimizirala upotreba vode u svakom polju.

Digitalne industrijske platforme, opremljene odgovarajućim poslovnim modelima, mogle bi biti ključne za stvaranje ekosustava sudionika na tržištu na višestranim tržištima. Ti ekosustavi omogućuju stvaranje novih inovativnih proizvoda i usluga te ubrzavaju razvoj svjetskih normi.

Iako su digitalne industrijske platforme ključne za integraciju ključnih digitalnih tehnologija, za postupni razvoj i sazrijevanje takvih platformi potrebno je provesti opsežne pokuse i eksperimentirati s njima.

Kako bi se ojačala europska konkurentnost u području digitalnih tehnologija, inicijativom Digitalizacija europske industrije (DEI) podupire se razvoj i opsežno pilotiranje digitalnih industrijskih platformi, koje su ključne za integraciju različitih ključnih digitalnih tehnologija u stvarne primjene, procese, proizvode i usluge.

EU, države članice i regije surađuju i zajednički ulažu u okviru zajedničkih prioriteta kako bi unaprijedili opsežne pilot-projekte. EU je tijekom razdoblja 2018. – 2018 – 20. ulaganjem u iznosu od oko 400 milijuna EUR pojačao svoju potporu izgradnji strateških platformi sljedeće generacije i pokusnim aktivnostima u okviru različitih velikih federativnih projekata.

U okviru programa Obzor 2020. na raspolaganje je stavljeno ukupno oko milijardu EUR ulaganja EU-a za izgradnju platformi, opsežno pilot-projekte, pilot-projekte i druge povezane aktivnosti u okviru inicijative za digitalizaciju europske industrije. Neki od tih projekata već su završeni ili se bliži kraju, dok drugi tek pokreću i nastavit će se provoditi do 2023. godine. Na temelju prioriteta koje je uspostavila radna skupina za digitalne industrijske platforme ta su ulaganja bila usmjerena na sljedeća područja:

  • platforme za digitalnu integraciju u poljoprivredi;
  • integracijske platforme i pametna podatkovna rješenja za energiju: povezana mobilnost, kućanski i kućanski aparati;
  • pametna bolnica i zdrav život kod kuće;
  • platforme za digitalne usluge za pametne gradove i ruralne zajednice;
  • digitalne proizvodne platforme za povezane pametne tvornice.

Osim prethodno navedenih područja, međusektorsko djelovanje koordinacije i potpore OPEN DEI -ja usmjereno je na udruživanje resursa, razmjenu najboljih praksi, jačanje odnosa i informiranje o postignućima pilot-projekata u poljoprivredi, energetici, zdravstvenoj skrbi i proizvodnji.

Najnovije vijesti

Povezani sadržaj

Šira slika

Potpora industriji

EU podupire poduzeća diljem Europe u prilagodbi digitalnom svijetu koordinacijom inicijativa, usmjeravanjem ulaganja i jačanjem vještina.

Dublji pogled

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Startup Europa

Startup Europe jača mogućnosti umrežavanja za velika tehnološka poduzeća i graditelje ekosustava kako bi se ubrzao rast europske startup scene.

Digitalizacija industrije

Europska komisija podupire poduzeća diljem Europe koja se prilagode digitalnom svijetu koordiniranjem inicijativa, usmjeravanjem ulaganja i jačanjem vještina.

Povezani sadržaji