Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Internet stvari u europskoj zdravstvenoj skrbi

Komisija je ugovorila brojne opsežne inovacijske pilot-projekte kako bi pomogla u poticanju digitalizacije industrije, uključujući zdravstveni sektor.

    Ruka drži telefon sa simbolom zdravog srca iznutra

© ipopba - iStock Getty Images Plus

Mnoga digitalna rješenja razvijena u okviru projekata u zdravstvenom sektoru financiranih sredstvima EU-a uskoro će biti dostupna na tržištu, od kojih su se neka već pokazala učinkovitima tijekom različitih ispitivanja u stvarnom životu.

Oko milijardu eura sredstava EU-a stavljeno je na raspolaganje u okviru programa Obzor 2020. za napore u području istraživanja i inovacija u okviru fokusnog područja Europske komisije za digitalizaciju europske industrije (DEI), pri čemu je velik udio uložen u zdravstvenu skrb. Opsežni pilot-projekti pružaju odgovore na društvene izazove i podupiru digitalne inovacije i oblikovanje politika u različitim područjima, kao što su platforme interneta stvari (IoT) i razmjena podataka u tom sektoru. Tri LSP-a, konkretno AKTIVAGE, GATEKEEPER i SHAPES, primili su gotovo 60 milijuna EUR za istraživanje i inovacije u području uvođenja digitalnih tehnologija u europskoj zdravstvenoj skrbi.

Logotip ACTIVAGE – riječ AKTIVAGE s i zamijenjena prekidačem za uključivanje/isključivanje

Aktiviranje InnoVative IoT pametnih životnih okruženja za AGEing dobro

ATIVAGE je bio usmjeren na pametna životna okruženja, gradeći prvi ekosustav IoT-a na devet mjesta za implementaciju u sedam europskih zemalja. Trajala je od siječnja 2017. do rujna 2020. i primila oko 20 milijuna EUR. ACTIVAGE se ponovno koristi otvorenim platformama, tehnologijama i standardima interneta stvari te integriranim novim sučeljima potrebnima za osiguravanje interoperabilnosti među njima. To je omogućilo uvođenje usluga aktivnog i zdravog starenja (AHA) koje se koriste za potporu samostalnom životu starijih pacijenata u njihovim domovima, kao odgovor na potrebe njegovatelja, pružatelja usluga i javnih tijela.

Projektom je isporučen ACTIVAGE IoT Ecosystem Suite (AIOTES): skup tehnika, alata i metodologija za interoperabilnost među platformama interneta stvari, koje se odnose na pouzdanost, zaštitu podataka, privatnost i sigurnost. AHA rješenja temeljena na zahtjevima korisnika primijenjena su na AIOTES-u na svim lokacijama, poboljšavajući postojeće usluge, za promicanje samostalnog življenja i očuvanje kvalitete života i autonomije.

Rješenja AHA-IoT koja su uvedena tijekom životnog ciklusa ACTIVAGE-a i dalje se pružaju krajnjim korisnicima, kao što je slučaj s Regionalnom zdravstvenom službom Galicije (Španjolska) i Digitalnim gradovima središnje Grčke koji održavaju integriranu zdravstvenu skrb za starije osobe. Rješenja podržavaju i komercijalni partneri, viđeni u Valenciji (Španjolska) koji svakodnevno prate aktivnosti svojim korisnicima ACTIVAGE-a, ili diljem Njemačke, gdje još uvijek postoje četiri raspoređene lokacije.

Osim toga, skupovi podataka ACTIVAGE upotrebljavaju se u nekoliko projekata programa Obzor 2020. koji se bave umjetnom inteligencijom za personalizirano rano otkrivanje rizika ili integriranu skrb. Najbolje prakse LSP-a dijele se s novim pilot-projektima GATEKEEPER i SHAPES, kao i s njegovom arhitekturom, podatkovnim modelima i AIOTES-om, koji su stavljeni na raspolaganje za nove istraživačke inicijative.

Posjetite web stranicu projekta ACTIVAGE

Logotip nadzornika pristupa – riječ GATEKEEPER sa svakim slovom u zasebnom blokuNADZORNIK PRISTUPA

Projekt GATEKEEPER pokrenut je u listopadu 2019. uz ukupnu potporu EU-a u iznosu od 19,6 milijuna EUR. Cilj je nadzornika pristupa osnažiti starije građane da ostanu zdravi s obzirom na optimalnu funkcionalnu sposobnost tijekom vremena, čime se doprinosi cilju održivog razvoja: osigurati zdrav život i promicati dobrobit za sve u svim dobnim skupinama. Projektom se gradi decentralizirani digitalni ekosustav, olakšava suradnja i pružaju rezultati dionicima (pružateljima zdravstvene skrbi, poduzećima, poduzetnicima, starijim građanima) diljem Europe. Platforma će pružiti dokaze na pilot-lokacijama, generirati otvorene pozive i razvijati održive aktivnosti za održavanje projekta.

Nadzornik pristupa uključit će 40 000 pacijenata u devet slučajeva upotrebe na temelju umjetne inteligencije, e -zdravstva i pametnih kućnih rješenja.  Digitalna platforma omogućit će tim pacijentima da integriraju svoje podatke u zdravstvene sustave, čime će se omogućiti bolje otkrivanje rizika povezanih s njihovim stanjima. Isto tako, zdravstveni djelatnici imat će pristup stvarnim podacima koji dolaze od pacijenata i njihovih životnih okruženja. Primjenom normi EU-a omogućit će se i uvođenje platforme u stvarnom okruženju iz 12 zdravstvenih sustava diljem Europe i Azije.

Nadzornik pristupa izgradit će platformu za iskorištavanje potencijala novih tehnologija za poboljšanje zdravstvenih usluga za prevladavajuće kronične patologije. Stariji pacijenti s kroničnim bolestima bili su najranjivija skupina u pogledu bolesti COVID-19. Nadzornik pristupa osnovao je radnu skupinu za upravljanje odgovorom projekta na pandemiju, što je dovelo do stvaranja slučaja upotrebe usmjerenog isključivo na pandemiju bolesti COVID-19 s obzirom na ograničenja postojećeg zdravstvenog sustava.

Posjetite web-mjesto projekta GATEKEEPER

Oblik logotipa

Pametno i zdravo starenje kroz ljude koji sudjeluju u potpornim sustavima

Oblikovat će se standardizirana otvorena platforma s tehnološkim, organizacijskim, kliničkim, obrazovnim i društvenim rješenjima s gotovo 19 milijuna EUR financijskih sredstava EU-a. Koristit će se aspektima pristupačnosti, privatnosti, sigurnosti, ranjivosti, odgovornosti i povjerenja u povezane podatkovne prostore kako bi se olakšalo dugoročno zdravo i aktivno starenje i održala kvaliteta života.

Korisnici, pružatelji rješenja i dionici u području integrirane skrbi, pametnog, aktivnog i zdravog starenja i neovisnih životnih područja, koji surađuju na proširenju platforme SHAPES. Trima otvorenim pozivima pozdravit će se treće strane u SHAPES-u, a novim poduzetnicima i MSP-ovima olakšati ulazak na tržište kako bi mogli doći do paneuropskog tržišta.

Dijagram rada SHAPES-a: pristupnik razgovara s tržištem, unosi informacije u siguran oblak (korisnički repozitorij i bazu znanja), koji je također u interakciji s tržištem. Te se informacije dijele s njegovateljima, pružateljima zdravstvene skrbi, istraživačima i donositeljima politika.

Forms je pokrenut u studenome 2019., šest mjeseci prije najave pandemije. Konzorcij 36 partnera brzo je razvio i integrirao odgovor na COVID-19 koji bi se mogao uključiti u njihovu paneuropsku pilot-kampanju. To uključuje aplikaciju za praćenje ugovora, digitalna rješenja koja pomažu u daljinskom praćenju pacijenata i modifikaciju robota za dezinfekciju starijih pacijenata u karanteni.

Velik dio SHAPES-a uključuje istraživanje navika starijih pacijenata, što nije bilo moguće zbog ograničenja kretanja. Kako bi se suzbila putovanja i fizička ograničenja, razvijen je inovativni skup alata za potporu istraživačima diljem Europe da nastave prikupljati podatke u stvarnom vremenu na lokalnoj razini, istodobno nastavljajući graditi povjerenje uzdužnim odnosom.

Budući da se SHAPES usredotočuje na kućnu skrb i skrb u zajednici, pandemija je istaknula svoju ulogu i nastavlja ilustrirati buduće načine za europska istraživanja kako bi se poboljšali zdravstveni sustavi i zaštitili neki od najranjivijih članova društva.

Posjetite web-mjesto projekta SHAPES

Ostale inicijative u području zdravstva

Pametna dječja pretilost CARing rješenje pomoću IoT potencijala (OCARIoT)

Cilj OCARIoT-a bio je promicanje zdrave prehrane i edukacije o tjelesnim poremećajima, kao i prevencija pretilosti kod djece u dobi od 9 do 12 godina. U razdoblju od studenoga 2017. do travnja 2021. OCARIoT je razvio personalizirano rješenje za treniranje utemeljeno na internetu stvari, usmjeravajući djecu na zdravu prehranu i fizički aktivan način života. Mreža IoT omogućuje promatranje svakodnevnih obrazaca aktivnosti djeteta, evoluciju zdravlja, fiziološke parametre i parametre ponašanja te podatke o okolišu. Sve ove informacije u kombinaciji s medicinskim uzorcima omogućile su OCARIoT-u da pruži prilagođeni plan treniranja pretilosti, omogućujući djeci da ostanu aktivna i uključena u svoju dobrobit.

Predloženo rješenje moglo je osnažiti djecu – kao i njihovo odgojno osoblje i obitelji – da preuzmu kontrolu nad svojim zdravljem prikupljanjem informacija u stvarnom vremenu o prehrani i tjelesnoj aktivnosti te povezivanjem liječnika i djece kako bi se prilagodio individualni plan treniranja pretilosti. Potvrđujući svoje rezultate na tri posebne pilot-lokacije u Španjolskoj, Grčkoj i Brazilu, konzorcij OCARIoT osigurao je prava djece i privatnost podataka, sigurnost i povjerljivost putem etičkog odbora koji čine zdravstveni djelatnici i predstavnici djece iz različitih europskih i brazilskih organizacija.

Posjetite internetsku stranicu projekta OCARIoT

Najnovije vijesti

Povezani sadržaj

Šira slika

Sljedeća generacija Internet stvari

Budući internet stvari i Edge Computing mogu revolucionirati način organizacije i praćenja proizvodnje i procesa u svim strateškim lancima vrijednosti.

Pogledajte i sljedeći sadržaj