Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Platformy przemysłowe i wielkoskalowe piloty

Cyfrowe platformy przemysłowe mają kluczowe znaczenie dla postawienia Europy na drodze do transformacji cyfrowej, łącząc elementy technologiczne z zastosowaniami przemysłowymi.

Cyfrowe platformy przemysłowe są niezbędne w wielu dziedzinach.

W połączonych inteligentnych fabrykach pobierają dane z maszyn i udostępniają je do monitorowania i sterowania aplikacjami. W ten sposób osoby trzecie mogą tworzyć aplikacje na podstawie tych danych.

Cyfrowe platformy przemysłowe są również przydatne dla dostawców usług energetycznych. Mogą one oferować konsumentom usługi w zakresie danych, aby umożliwić im wykorzystanie elastyczności zużycia energii przez urządzenia gospodarstwa domowego, pojazdy elektryczne i ogrzewanie. Jest to kluczowy krok w kierunku maksymalizacji wykorzystania odnawialnych źródeł energii i obniżenia emisyjności energii.

Platformy te mogą być wykorzystywane do wspierania rolników w zarządzaniu uprawami. Mogą one integrować dane o lokalizacji i łączyć je z danymi z czujników polowych, aby umożliwić sadzenie nasion i optymalizować wykorzystanie wody w każdym polu.

Cyfrowe platformy przemysłowe wyposażone w odpowiednie modele biznesowe mogłyby odegrać zasadniczą rolę w tworzeniu ekosystemów podmiotów rynkowych na wielostronnym rynku. Ekosystemy te umożliwiają tworzenie nowych innowacyjnych produktów i usług oraz przyspieszają rozwój światowych standardów.

Podczas gdy cyfrowe platformy przemysłowe mają zasadnicze znaczenie dla integracji kluczowych technologii cyfrowych, do stopniowego rozwoju i dojrzewania takich platform potrzebne są projekty pilotażowe i eksperymentalne na dużą sprzedaż.

Aby wzmocnić europejską konkurencyjność w zakresie technologii cyfrowych, inicjatywa „Digitizing European Industry” (DEI) wspiera rozwój i pilotaż na dużą skalę cyfrowych platform przemysłowych, które mają zasadnicze znaczenie dla integracji różnych kluczowych technologii cyfrowych z rzeczywistymi aplikacjami, procesami, produktami i usługami.

UE, państwa członkowskie i regiony współpracują i współinwestują w ramach wspólnych priorytetów w celu realizacji projektów pilotażowych na dużą skalę. W latach 2018–2020, z inwestycją w wysokości około 400 mln EUR, UE zwiększyła swoje wsparcie na rzecz tworzenia strategicznych platform nowej generacji i pilotażu za pośrednictwem różnych dużych projektów federacyjnych.

W ramach programu „Horyzont 2020” udostępniono łącznie około 1 mld EUR inwestycji UE na działania związane z tworzeniem platform, pilotażem na dużą skalę, liniami pilotażowymi i innymi powiązanymi działaniami w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Niektóre z tych projektów już zakończyły się lub dobiegają końca, podczas gdy inne dopiero się uruchamiają i będą kontynuowane w 2023 r. Zainspirowane priorytetami ustanowionymi przez grupę roboczą ds. cyfrowych platform przemysłowych, inwestycje te koncentrowały się na następujących obszarach:

  • platformy integracji cyfrowej w rolnictwie;
  • platformy integracyjne i inteligentne rozwiązania w zakresie danych dla energetyki: mobilność połączona z siecią, dom i sprzęt AGD;
  • inteligentny szpital i zdrowe życie w domu;
  • platformy usług cyfrowych dla inteligentnych miast i społeczności wiejskich;
  • cyfrowe platformy produkcyjne dla połączonych inteligentnych fabryk.

Oprócz obszarów wymienionych powyżej, przekrojowe działania koordynacyjne i wspierające OPEN DEI mają na celu wykorzystanie łączenia zasobów, wymianę najlepszych praktyk, zacieśnianie relacji i informowanie o osiągnięciach pilotażowych w dziedzinie rolnictwa, energii, opieki zdrowotnej i produkcji.

Najnowsze wiadomości

KOMUNIKAT PRASOWY |
Plan strategiczny programu „Horyzont Europa” na lata 2025–2027 dotyczący badań naukowych i innowacji w celu wsparcia drogi ku ekologicznej, cyfrowej i odpornej przyszłości

Na początku tego tygodnia Komisja przyjęła drugi plan strategiczny programu „Horyzont Europa”. Plan, ogłoszony podczas sztandarowych Dni Badań i Innowacji, określa trzy główne kierunki strategiczne finansowania badań naukowych i innowacji UE na ostatnie trzy lata programu (2025–2027).

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Wspieranie przemysłu

UE wspiera przedsiębiorstwa w całej Europie w transformacji cyfrowej, koordynując inicjatywy, ukierunkowując inwestycje i zwiększając umiejętności.

Szczegółowe wyjaśnienia

Zobacz też

Start-up Europa

Startup Europe zwiększa możliwości tworzenia sieci kontaktów dla głębokich skalupów technologicznych i podmiotów budujących ekosystemy, aby przyspieszyć rozwój europejskiej sceny startowej.

Digitalizacja przemysłu

Komisja Europejska wspiera przedsiębiorstwa w całej Europie dostosowując się do świata cyfrowego, koordynując inicjatywy, koncentrując inwestycje i zwiększając umiejętności.

Powiązane treści