Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

EU ulaže gotovo pola milijarde eura u najsuvremenije tehnologije i istraživanja – Projekti prvi dio

Ulaganja EU-a pogodovat će istraživanju i razvoju tehnologije u području umjetne inteligencije, podataka, robotike, fotonike, poluvodiča, kvantne tehnologije i proširene stvarnosti.

©Gettyimages

EU se priprema uložiti gotovo pola milijarde eura u revolucionarne digitalne tehnologije, nakon najnovijeg odabira prijedloga iz niza poziva na podnošenje prijedloga uokviru programa Obzor Europa kojimase potiču suradnička istraživanja i razvoj diljem Unije i šire.To će značiti povećanje ulaganja u umjetnu inteligenciju; veliki podaci, robotika, proširena stvarnost, kvantna, fotonika i senzori, internet sljedeće generacije i dvodimenzionalni materijali. Sve te ključne tehnologije temelj su strateške autonomije Europe i ključni su pokretači prijelaza na digitalnu, održivu i uključivu budućnost.

Nakonpostupka stručne ocjene odabrano je gotovo 90 projekata.

Uz uravnoteženu kombinaciju sudionika u projektima iz akademske zajednice i istraživačkih organizacija s akterima iz industrije, uključujući snažnu zastupljenost MSP-ova, u okviru tih projekata Europa će oblikovati napredne digitalne tehnologije za europsku industriju s globalnim vodstvom u tim ključnim područjima istraživanja i tehnoloških ulaganja.

Umjetna inteligencija, podaci i robotika

 

Odabrano je 30 projekata koji će doprinijeti daljnjem razvoju europskog ekosustava umjetne inteligencije , podatakai robotike.

S ukupnim proračunom od više od 225 milijuna EUR tim se projektima nastoji odgovoriti na ključne izazove u području istraživanja i inovacija za nove tehnologije, smanjiti potrošnju energije snažnih UI sustava, optimizirati upravljanje resursima aplikacija s velikom količinom podataka i razviti alate za lakšu razmjenu podataka.

Sudionici iz više od 24 zemlje zastupljeni su u tim projektima, od kojih oko polovica dolazi iz industrije, a druga polovica predstavlja akademsku zajednicu i istraživačku zajednicu. Od sudionika iz industrije, oko 50 % čine srednja poduzeća (MSP-ovi).

Osim toga, odabrani projekti pridonijet će uspostavi vodećeg položaja EU-a u području umjetne inteligencije, podataka i robotike razvojem aplikacija koje su u skladu s pristupom EU-a da ljude stavi u središte tehnoloških inovacija.

Jednim od odabranih projekata umjetne inteligencije razvit će se europski veliki jezični modeli (LLM-ovi) u širokom opsegu. Ti će jezični modeli, među ostalim, prenositi bolje aplikacije za prevođenje, olakšavati korisničke chatbotove na europskim jezicima i pokretati virtualne asistente u vašem domu.

Drugi odabrani projekt razvit će UI sustav koji samprilagodljiv i učinkovit, baš kao i ljudski mozak. Ova nova generacija umjetne inteligencije obećava veću svestranost i učinkovitost, a priprema se za testove za upotrebu od kompaktnih uređaja do ogromnih platformi u oblaku.

Još jedan projekt pomoći će da se opasni i onečišćujući rad recikliranja brodova učini mnogo sigurnijim kombiniranjem umjetne inteligencije i robotike, čime će se bespilotne letjelice napajati za inspekcijske preglede i automatizirane sustave za rastavljanje.

Dodatnim projektom osigurat će se alati za optimalno upravljanje resursima hiperdistribuiranih podatkovno intenzivnih aplikacija kao što su, na primjer, platforme za e-trgovinu ili usluge internetskog prijenosa, čime će ih se učiniti energetski učinkovitijima i pouzdanijima za građane. 

U još jednom projektu upotrebljavat će se novi alati utemeljeni na umjetnoj inteligenciji kako bi se pomoglo u razmjeni podataka te učinkovitijim i zelenijim operacijama podataka. Tehnologije će se testirati u slučajevima upotrebe koji uključuju podatkovne prostoreza mobilnost, zdravstvenu skrb, industriju i energiju.

Još jedan odabrani projekt uspostavlja program nagrada za otvorene natječaje. Taj će program služiti kao mjerilo za europsku zajednicu umjetne inteligencije u promicanju primjene istraživanja u industriji. Razvojem prestižnih izazova otvorenih inovacija u području umjetne inteligencije, projekt mobilizira široko sudjelovanje vrhunskih znanstvenika i inovatora iz cijele Unije, koji potječu iz akademske zajednice i industrije, uključujući novoosnovana poduzeća.

Ključne fotonske tehnologije za iskorištavanje svjetlosti

 

Photonics nudi nova i jedinstvena rješenja u kojima se današnje konvencionalne tehnologije približavaju svojim ograničenjima u pogledu brzine, potrošnje energije, kapaciteta i točnosti.

S ukupnim proračunom od 60 milijuna EUR, 12 odabranih projekata ojačat će trenutačno vodstvo Europe u području fotonskih tehnologija i aplikacija te osigurati pristup europske industrije najsuvremenijim fotonskim tehnologijama koje uključuju nove fotonske čipove i nove svestrane laserske konfiguracije, a često i nove materijale. Poboljšani senzorski sustavi koji kombiniraju različite valne duljine i koji imaju poboljšanu osjetljivost mogu se u budućnosti lako primijeniti na medicinske uređaje, proizvodnju, automatizirana vozila i poljoprivredno-prehrambenu industriju.

Raznolik niz odabranih sudionika, iz više od 25 zemalja, od kojih je više od trećine malih i srednjih poduzeća (MSP-ovi), surađivat će u konzorcijima s akademskom zajednicom i istraživačkim organizacijama.

Jedan od odabranih projekata će razviti kompaktnu, jeftinu i ultraosjetljivu senzorsku platformu za praćenje kvalitete zraka i vode. Ovaj prvi uređaj će raditi integrirajući izvor svjetlosti, senzore i elektroniku na mikročipu. Sitne promjene onečišćenja zraka ili vode postat će mjerljive na temelju nenadmašne osjetljivosti novog čipa. 

Poluvodička tehnologija za industriju

 

Više od sedam projekata, s ukupnim proračunom od 35 milijuna eura, radit će na inovativnom dizajnu, proizvodnji i pakiranju poluvodiča.

Sastoji se od više od 70 sudionika iz više od 16 zemalja, većina onih koji su odabrani za sudjelovanje u tim projektima predstavljaju akademsku zajednicu i istraživačku zajednicu, od kojih gotovo trećina dolazi iz industrijskog sektora. Jedna šestina sudionika su mala i srednja poduzeća (MSP-ovi).

Ti projekti obuhvaćaju cijeli lanac vrijednosti, počevši od istraživanja materijala (npr. feroelektrični proizvodi, grafen), a zatim se bave proizvodnim procesima (npr. taloženjem atomskog sloja), arhitekturama (npr. neuronskim mrežama, umjetnom inteligencijom) i poluvodičkim uređajima (analognim i digitalnim). Nekoliko projekata bavi se zelenom elektronikom kao ključnim aspektom. Jedan projekt nadilazi i poluvodiče i predlaže tiskane i fleksibilne elektroničke tehnologije.

Tim će se projektima dodatno potaknuti i ojačati vodeći položaj Europe u istraživanju i inovacijama u području poluvodiča. Ishodirbit će dopuna izgradnji tehnoloških kapaciteta i inovacijama koje podupire Europski akt o čipovima.

Jedan od odabranih projekata predstavlja revolucionarni napredak za moždano ili neuromorfno računalstvo, gdje se računalni sustavi modeliraju prema strukturi ljudskog mozga. Umjesto normalnih krugova, koristit će magnetske čestice nazvane neborionske kvasipčestice kako bi oponašale kemiju mozga i olakšale složene izračune. Osim toga, uređaji koji se temelje na ovom pristupu računanju koristit će dio snage potrebne za normalne tehnologije mikročipa.

Kvantne tehnologije

 

U području kvantnih tehnologijaodabrano je sedam projekata s ukupnim proračunom od 47 milijuna EUR. Radit će u područjima kao što su kvantna fotonska tehnologija integriranog kruga, kvantna računala temeljena na poluvodičima ili fotonima i kvantna senzori sljedeće generacije, uključujući razvoj aplikacija u obliku optičkih satova s pomoću čipova za precizno mjerenje vremena, magnetometara za uporabu u geo-surveying i temperaturnih senzora. Iz više od 18 zemalja, više od trećine odabranih sudionika dolazi iz industrije (gotovo dvije trećine čine MSP-ovi), kojima se pridružuju akademska zajednica i istraživačke organizacije.

Ti projekti podupiru nastojanja EU-a da ojača europsku tehnološku suverenost u strateškom području kvantnih tehnologija i postigne vodeći položaj u industriji, čime se iskorištava ustaljena izvrsnost Europe u kvantnoj znanosti i tehnologiji.

Primjer projekta je razvoj kvantnog računala na bazi poluvodiča, koje će biti u funkciji do 2029. godine. Bit će dostupan korisnicima putem oblaka i riješit će probleme koji se ne mogu riješiti današnjim superračunalima. Mogao bi se primijeniti na razvoj boljih lijekova i cjepiva, optimizaciju opskrbnih lanaca i razvoj baterija sljedeće generacije.

Još jedan projekt ima za cilj razviti sljedeću generaciju kvantnih senzora, čineći skokove naprijed u smislu osjetljivosti i preciznosti. To će uvelike koristiti europskoj industriji u područjima kao što su proizvodnja materijala, mikroelektronika, zdravstvo i mjeriteljstvo. Projekt će također omogućiti fizičarima i inženjerima da prošire svoje vještine kako bi uključili stručno znanje u kvantnom području, kao i konsolidaciju europskog opskrbnog lanca u dijamantnim kvantnim senzorima.

Proširena stvarnost

 

Više od šest odabranih projekata, s ukupnim planiranim proračunom od 52 milijuna EUR, ostvarit će napredak u XR-u i virtualnim svjetovima. Sudjelujući konzorciji dolaze iz više od 20 europskih zemalja. Većina sudionika dolazi iz industrije, dok gotovo dvije petine dolaze iz akademske zajednice i istraživačkih organizacija.

Tim će se projektima razviti nova generacija uređaja i aplikacija proširene stvarnosti (XR) koji nude znatno poboljšana iskustva korisnika. Nadovezujući se na eXtended Reality za sveprojekte, projekti će se koristiti tehnologijama kao što su 5G/6G, internet stvari (IoT), podaci, umjetna inteligencija (AI), računalstvo na rubu mreže i računalstvo u oblaku te mikroelektronika kako bi se dodatno potaknule inovacije. Predloženim rješenjima pridonijet će se tehnološkoj autonomiji Europe i poduprijeti upotreba XR tehnologija u europskoj industriji. 

Jednim od odabranih projekata razvit će se prva generička platforma proširene stvarnosti (ARE) i naočala za proširenu stvarnost običnog izgleda pogodna za cjelodnevnu upotrebu, uključujući mogućnost osobnih korektivnih leća. U okviru drugog projekta razvit će se alat za hiperrealne interakcije i interakcije čovjeka i čovjeka i stroja temeljene na XR-u. Još jedan projekt razvit će sljedeću generaciju velikih XR sustava temeljenih na jezičnom modelu, koji će se prilagoditi pojedincu. Stvorit će se virtualni avatari koji će pokazati specifičan stil, izraze lica i stavove kako bi se olakšala komunikacija. Osim toga, još jedan projekt će raditi s XR aplikacijama donoseći umjetnost i kulturu ljudima koji možda neće moći uživati u njoj inače.

Projekt koordinacije i potpore pridonijet će oblikovanju i promicanju otvorenog, decentraliziranog, pouzdanog europskog i globalnog metaversea u skladu s vizijom tehnologije usmjerene na čovjeka utvrđenom uDeklaraciji odigitalnim načelima i pravima . Blisko će surađivati sa svim relevantnim europskim dionicima i pomoći u strukturiranju europskog ekosustava virtualnih svjetova.

 

Povezani sadržaj

Šira slika

Umjetna inteligencija u programu DIGITAL Europa

U okviru programa DIGITAL Europa poduzećima i javnim upravama otvorit će se upotreba umjetne inteligencije.

Pogledajte i sljedeći sadržaj