Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

EU vil investere næsten en halv milliard euro i banebrydende teknologier og forskning — projektdel 1

EU's investeringer vil gavne forskning og teknologisk udvikling inden for kunstig intelligens, data, robotteknologi, fotonik, halvledere, kvanteteknologi og udvidet virkelighed.

©Gettyimages

EU forbereder sig på at investere næsten en halv mia. EUR i banebrydende digitale teknologier efter det seneste udvalg af forslag fra en række indkaldelser under Horisont Europa-programmet, der fremmer forskning og udviklingssamarbejde i og uden for Unionen.Dette vil betyde øgede investeringer i kunstig intelligens; Big data, robotteknologi, udvidet virkelighed, kvante, fotonik og sensorer, næste generation af internet og todimensionelle materialer. Alle disse centrale teknologier understøtter Europas strategiske autonomi og er de vigtigste katalysatorer for en omstilling til en digital, bæredygtig og inklusiv fremtid.

Næsten 90 projekter blev udvalgt efter en peer review-evalueringsproces.

Med en afbalanceret blanding af projektdeltagere fra den akademiske verden og forskningsorganisationer med industriens aktører, herunder en stærk repræsentation fra SMV'er, vil disse projekter se Europa forme avancerede digitale teknologier til en europæisk industri med globalt lederskab inden for disse nøgleområder inden for forskning og teknologiske investeringer.

Kunstig intelligens, data og robotteknologi

 

Derer udvalgt 30 projekter, som skal bidrage til videreudviklingen af det europæiskeøkosystem for kunstig intelligens (AI), data og robotteknologi.

Med et samlet budget på over 225 mio. EUR har disse projekter til formål at tackle centrale forsknings- og innovationsudfordringer for nye teknologier, reducere energiforbruget i effektive AI-systemer, optimere ressourceforvaltningen af dataintensive applikationer og udvikle værktøjer til lettere datadeling.

Deltagere fra over 24 lande er repræsenteret i disse projekter, hvoraf ca. halvdelen kommer fra industrien, og den anden halvdel repræsenterer den akademiske verden og forskersamfundet. Fra industriens deltagere er ca. 50 % mellemstore virksomheder (SMV'er).

Desuden vil de udvalgte projekter bidrage til at etablere EU's lederskab inden for kunstig intelligens, data og robotteknologi ved at udvikle applikationer, der er i overensstemmelse med EU's tilgang til at sætte mennesker i centrum for teknologisk innovation.

Et af de udvalgte AI-projekter vil udvikle europæiske store sprogmodeller (LLM'er) i stor skala. Disse sprogmodeller vil bl.a. levere bedre oversættelsesprogrammer, lette kundeservicechatbots på europæiske sprog og styrke virtuelle assistenter i dit hjem.

Et andet udvalgt projekt vil udvikle et AI-system, somjegkan tilpasse og effektivt, ligesom den menneskelige hjerne. Denne næste generation af AI lover større alsidighed og effektivitet, idet den forberedes til test til brug fra kompakte enheder til store cloudplatforme.

Et andet projekt vil bidrage til at gøre det farlige og forurenende arbejde med skibsophugning meget sikrere ved at kombinere AI og robotteknologi og dermed drive droner til inspektioner og automatiserede systemer til demontering.

Et yderligere projekt vil tilvejebringe værktøjer til optimal ressourceforvaltning af hyperdistribuerede dataintensive applikationer som f.eks. e-handelsplatforme eller streamingtjenester og dermed gøre dem mere energieffektive og pålidelige til borgernes brug. 

Endnu et projekt vil bruge nye AI-aktiverede værktøjer til at hjælpe datadeling og mere effektive og grønnere dataoperationer. Teknologierne vil blive testet i brugssager, der involverer dataområder om mobilitet, sundhedspleje, industri og energi.

Et andet projekt, der er udvalgt, etablerer et åbent udfordringsprisprogram. Dette program vil tjene som benchmark for det europæiske AI-samfund med henblik på at fremme industriens udbredelse af forskning. Ved at udvikle prestigefyldte udfordringer for åben innovation inden for kunstig intelligens mobiliserer projektet bred deltagelse af topforskere og innovatorer i hele Unionen med oprindelse i den akademiske verden og industrien, herunder nystartede virksomheder.

Fotoniske nøgleteknologier til styring af lys

 

Photonics tilbyder nye og unikke løsninger, hvor nutidens konventionelle teknologier nærmer sig deres grænser med hensyn til hastighed, strømforbrug, kapacitet og nøjagtighed.

Med et samlet budget på 60 mio. EUR vil 12 udvalgte projekter styrke Europas nuværende førerposition inden for fotoniske teknologier og applikationer og sikre den europæiske industris adgang til banebrydende fotoniske teknologier, der omfatter nye fotoniske chips og nye alsidige laserkonfigurationer og ofte nye materialer. Forbedrede sensorsystemer, der kombinerer forskellige bølgelængder, og som har forbedret følsomhed, kan i fremtiden let anvendes på medicinsk udstyr, fremstilling, automatiserede køretøjer og landbrugsfødevareindustrien.

En bred vifte af udvalgte deltagere, der kommer fra mere end 25 lande, med over en tredjedel af dem små og mellemstore virksomheder (SMV'er), vil arbejde sammen i konsortier med den akademiske verden og forskningsorganisationer.

Et af de udvalgte projekter vil udvikle en kompakt, billig og ultrafølsom sensorplatform til overvågning af luft- og vandkvaliteten. Denne første-of-a-kind enhed vil arbejde ved at integrere en lyskilde, sensorer og elektronik på en mikrochip. Små forureningsændringer i luft eller vand vil blive målbare baseret på den nye chips uovertrufne følsomhed. 

Halvlederteknologi til industrien

 

Mere end syv projekter med et samlet budget på 35 mio. EUR vil arbejde med innovativ design, fremstilling og emballering af halvledere.

Bestående af mere end 70 deltagere fra mere end 16 lande, de fleste af dem, der er valgt til at deltage i disse projekter repræsenterer den akademiske verden og forskersamfundet, med næsten en tredjedel kommer fra industrisektoren. En sjettedel af deltagerne er små og mellemstore virksomheder (SMV'er).

Disse projekter dækker hele værdikæden med udgangspunkt i materialeforskning (f.eks. Ferroelektriske, graphene) og derefter fremstillingsprocesser (f.eks. atomlagsaflejring), arkitekturer (f.eks. neurale netværk, kunstig intelligens) og halvlederudstyr (både analoge og digitale). Flere projekter omhandler grøn elektronik som et centralt aspekt. Et projekt går endda ud over halvledere og foreslår trykte og fleksible elektronikteknologier.

Disse projekter vil yderligere styrke og styrke Europas førerposition inden for forskning og innovation inden for halvledere. Resultatetvilvære et supplement til den teknologiske kapacitetsopbygning og innovation, der støttes af forordningen om europæiske mikrochips.

Et af de udvalgte projekter præsenterer banebrydende fremskridt for hjernelignende eller neuromorf databehandling, hvor computersystemer modelleres efter strukturen i den menneskelige hjerne. I stedet for normale kredsløb vil det bruge magnetiske partikler kaldet skyrmionic quasipartikler til at efterligne hjernekemi og lette komplekse beregninger. Desuden vil enheder, der drives af denne tilgang til computing, bruge en brøkdel af den strøm, der kræves af normale mikrochipteknologier.

Kvanteteknologier

 

Inden for kvanteteknologier der udvalgt syv projekter med et samlet budget på 47 mio. EUR. De vil arbejde inden for områder som kvantefotonisk integrerede kredsløbsteknologier, kvantecomputere baseret på halvledere eller fotoner og næste generation af kvantesensorer, herunder udvikling af applikationer i form af optiske chipskalaure til præcisionstimulering, magnetometre til brug i geoundersøgelse og temperatursensorer. Fra mere end 18 lande kommer over en tredjedel af de udvalgte deltagere fra industrien (næsten to tredjedele af disse er SMV'er), sammen med den akademiske verden og forskningsorganisationer.

Disse projekter understøtter EU's bestræbelser på at styrke den europæiske teknologiske suverænitet på det strategiske område inden for kvanteteknologi og opnå en førende position i industrien og dermed udnytte Europas etablerede ekspertise inden for kvantevidenskab og -teknologi.

Et eksempel på et projekt er udviklingen af ​​en halvlederbaseret kvantecomputer, der skal være i drift i 2029. Det vil være tilgængeligt for brugere gennem skyen og vil løse problemer, der ikke kan løses af nutidens supercomputere. Det kan anvendes til udvikling af bedre lægemidler og vacciner, optimering af forsyningskæder og udvikling af næste generation af batterier.

Et andet projekt har til formål at udvikle den næste generation af kvantesensorer, hvilket gør spring fremad med hensyn til følsomhed og præcision. Dette vil i høj grad gavne den europæiske industri på områder som materialefremstilling, mikroelektronik, sundhedspleje og metrologi for blot at nævne nogle få. Projektet vil også gøre det muligt for fysikere og ingeniører at udvide deres færdigheder til at omfatte ekspertise inden for kvanteteknologi samt konsolidere den europæiske forsyningskæde inden for diamantkvantesensorer.

Udvidet virkelighed

 

Mere end seks udvalgte projekter med et samlet planlagt budget på 52 mio. EUR vil skabe fremskridt i XR og virtuelle verdener. De deltagende konsortier kommer fra over 20 europæiske lande. De fleste deltagere kommer fra industrien, mens næsten to femtedele kommer fra den akademiske verden og forskningsorganisationer.

Disse projekter vil udvikle en ny generation af udvidede virkelighedsenheder og applikationer, der tilbyder stærkt forbedrede brugeroplevelser. Med udgangspunkt i eXtended Reality for alle projektet vil projekterne gøre brug af teknologier som 5G/6G, tingenes internet (IoT), data, kunstig intelligens (AI), edge- og cloud computing og mikroelektronik for yderligere at fremme innovation. De foreslåede løsninger vil bidrage til Europas teknologiske autonomi og støtte brugen af XR-teknologier i den europæiske industri. 

Et af de udvalgte projekter vil udvikle den første generiske Augmented Reality Eyewear-platform (ARE) og almindelige augmented reality-briller, der egner sig til brug hele dagen, herunder muligheden for personlige korrigerende linser. Et andet projekt vil udvikle et værktøjssæt til hyperrealistiske og XR-baserede interaktioner mellem mennesker og mennesker og maskiner. Endnu et projekt vil udvikle den næste generation af store sprogmodeller baseret XR-systemer, som vil tilpasse sig den enkelte. Virtuelle avatarer vil blive oprettet, og vil vise specifik stil, ansigtsudtryk og holdninger for at gøre kommunikation lettere. Derudover vil et andet projekt arbejde med XR-applikationer, der bringer kunst og kultur til folk, der måske ikke er i stand til at nyde det ellers.

Et koordinerings- og støtteprojekt vil bidrage til at forme og fremme et åbent, decentraliseret, pålideligt europæisk og globalt metaverse i overensstemmelse med visionen om menneskecentreret teknologi, der er fastsat i erklæringen om digitale principper og rettigheder. Det vil arbejde tæt sammen med alle relevante europæiske interessenter og bidrage til at strukturere økosystemet for europæiske virtuelle verdener.

 

Se også

Det store billede

Kunstig intelligens i DIGITAL Europe-programmet

DIGITAL Europe-programmet vil åbne op for virksomheders og offentlige myndigheders brug af kunstig intelligens.

Se også