Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Kiadvány

A Bizottság a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály alapján tájékoztatást kér az Amazontól

Az Európai Bizottság a mai napon hivatalosan információkérést küldött az Amazonnak a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály alapján. A Bizottság felkéri az Amazont, hogy szolgáltasson több információt azokról az intézkedésekről, amelyeket a kockázatértékeléssel és a fogyasztók online védelmét szolgáló kockázatcsökkentő intézkedésekkel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése érdekében hozott, különös tekintettel az illegális termékek terjesztésére és az alapvető jogok védelmére, valamint arról, hogy az ajánlórendszerek megfelelnek-e a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály vonatkozó rendelkezéseinek.

Commission sends request for information to Amazon under the Digital Services Act

iStock photo Getty images plus

Az Amazonnak 2023. december 6-ig kell a Bizottság rendelkezésére bocsátania a kért információkat. Az Amazon válaszainak értékelése alapján a Bizottság értékelni fogja a következő lépéseket. Ez a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály 66. cikke szerinti eljárás hivatalos megindítását vonhatja maga után.

A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály 74. cikkének (2) bekezdése értelmében a Bizottság az információkérésre válaszul bírságot szabhat ki helytelen, hiányos vagy félrevezető információkért. Amennyiben az Amazon nem válaszol, a Bizottság határozat útján kérheti az információkat. Ebben az esetben a határidőig történő válaszadás elmulasztása kényszerítő bírság kiszabásához vezethet.

A nagyon népszerű online platformként való kijelölését követően az Amazonnak meg kell felelnie a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabálynak, beleértve a jogellenes és káros tartalmak terjesztésével kapcsolatos kockázatok, valamint az alapvető jogok gyakorlására gyakorolt negatív hatások értékelését és csökkentését.

A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabálycsomag