Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Kiadvány

A Bizottság a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály alapján információkérést küld az Amazonnak

Az Európai Bizottság hivatalosan információkérést küldött az Amazonnak a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály alapján. A Bizottság felkéri az Amazont, hogy nyújtson további tájékoztatást azokról az intézkedésekről, amelyeket a kockázatértékelésekkel és a fogyasztók online védelmére irányuló kockázatcsökkentő intézkedésekkel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése érdekében hozott, különös tekintettel az illegális termékek terjesztésére és az alapvető jogok védelmére, valamint arról, hogy az ajánlórendszerek megfelelnek-e a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály vonatkozó rendelkezéseinek.

Commission sends request for information to Amazon under the Digital Services Act

iStock photo Getty images plus

Az Amazonnak 2023. december 6-ig kell a Bizottság rendelkezésére bocsátania a kért információkat. Az Amazon válaszainak értékelése alapján a Bizottság értékelni fogja a következő lépéseket. Ez maga után vonhatja a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály 66. cikke szerinti eljárás hivatalos megindítását.

A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály 74. cikkének (2) bekezdése értelmében a Bizottság bírságot szabhat ki az információkérésre adott helytelen, hiányos vagy félrevezető információkért. Amennyiben az Amazon nem válaszol, a Bizottság úgy határozhat, hogy határozat útján kéri az információkat. Ebben az esetben a határidőre történő válaszadás elmulasztása kényszerítő bírság kiszabásához vezethet.

Miután az Amazont online óriásplatformnak minősítették, meg kell felelnie a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabálynak, beleértve a jogellenes és káros tartalmak terjesztésével kapcsolatos kockázatok értékelését és csökkentését, valamint az alapvető jogok gyakorlására gyakorolt negatív hatásokat.

A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabálycsomag