Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikacija

Komisija društvu Amazon šalje zahtjev za informacije u skladu s Aktom o digitalnim uslugama

Europska komisija danas je društvu Amazon službeno poslala zahtjev za informacije u skladu s Aktom o digitalnim uslugama. Komisija traži od društva Amazon da dostavi više informacija o mjerama koje je poduzela kako bi ispunila obveze povezane s procjenama rizika i mjerama za smanjenje rizika radi zaštite potrošača na internetu, posebno u pogledu širenja nezakonitih proizvoda i zaštite temeljnih prava, kao i o usklađenosti sustava za preporučivanje s relevantnim odredbama Akta o digitalnim uslugama.

Commission sends request for information to Amazon under the Digital Services Act

iStock photo Getty images plus

Društvo Amazon mora dostaviti zatražene informacije Komisiji do 6. prosinca 2023. Na temelju ocjene Amazonovih odgovora Komisija će ocijeniti sljedeće korake. To bi moglo uključivati službeno pokretanje postupka u skladu s člankom 66. Akta o digitalnim uslugama.

U skladu s člankom 74. stavkom 2. Akta o digitalnim uslugama Komisija može izreći novčane kazne za netočne, nepotpune ili obmanjujuće informacije kao odgovor na zahtjev za informacije. Ako Amazon ne odgovori, Komisija može odlukom zatražiti informacije. U tom bi slučaju izostanak odgovora u roku mogao dovesti do izricanja periodičnih penala.

Nakon što je proglašen vrlo velikom internetskom platformom, Amazon je dužan poštovati Akt o digitalnim uslugama, uključujući procjenu i ublažavanje rizika povezanih sa širenjem nezakonitog i štetnog sadržaja te sve negativne učinke na ostvarivanje temeljnih prava.

Paket Akta o digitalnim uslugama