Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikacija

Komisija Amazonu šalje zahtjev za informacije na temelju Akta o digitalnim uslugama

Europska komisija službeno je poslala Amazonu zahtjev za informacije u skladu s Aktom o digitalnim uslugama. Komisija zahtijeva od Amazona da dostavi više informacija o mjerama koje je poduzeo kako bi ispunio obveze povezane s procjenama rizika i mjerama ublažavanja za zaštitu potrošača na internetu, posebno u pogledu širenja nezakonitih proizvoda i zaštite temeljnih prava, te o usklađenosti sustava za preporučivanje s relevantnim odredbama Akta o digitalnim uslugama.

Commission sends request for information to Amazon under the Digital Services Act

iStock photo Getty images plus

Društvo Amazon mora Komisiji dostaviti tražene informacije do 6. prosinca 2023. Komisija će na temelju ocjene odgovora društva Amazon ocijeniti sljedeće korake. To bi moglo podrazumijevati službeno pokretanje postupka u skladu s člankom 66. Akta o digitalnim uslugama.

U skladu s člankom 74. stavkom 2. Akta o digitalnim uslugama Komisija može izreći novčane kazne za netočne, nepotpune ili obmanjujuće informacije kao odgovor na zahtjev za informacije. Ako Amazon ne odgovori, Komisija može odlukom zatražiti informacije. U tom bi slučaju izostanak odgovora u roku mogao dovesti do izricanja periodičnih novčanih kazni.

Nakon što je proglašen vrlo velikom internetskom platformom, Amazon mora poštovati Akt o digitalnim uslugama, uključujući procjenu i ublažavanje rizika povezanih sa širenjem nezakonitog i štetnog sadržaja te svih negativnih učinaka na ostvarivanje temeljnih prava.

Paket Akta o digitalnim uslugama