Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Foilseachán

Cuireann an Coimisiún iarratas ar fhaisnéis chuig Amazon faoin Acht um Sheirbhísí Digiteacha

Inniu, sheol an Coimisiún Eorpach iarraidh ar fhaisnéis chuig Amazon go foirmiúil faoin Acht um Sheirbhísí Digiteacha (DSA). Tá an Coimisiún ag iarraidh ar Amazon tuilleadh faisnéise a chur ar fáil maidir leis na bearta atá déanta aige chun oibleagáidí a chomhlíonadh a bhaineann le measúnuithe riosca agus bearta maolaithe chun tomhaltóirí a chosaint ar líne, go háirithe maidir le scaipeadh táirgí neamhdhleathacha agus cosaint ceart bunúsach, chomh maith le comhlíonadh fhorálacha ábhartha DSA ag córais mholtóra.

Commission sends request for information to Amazon under the Digital Services Act

iStock photo Getty images plus

Ní mór do Amazon an fhaisnéis a iarrtar a chur ar fáil don Choimisiún faoin 6 Nollaig 2023. Bunaithe ar an measúnú ar fhreagraí Amazon, déanfaidh an Coimisiún measúnú ar na chéad chéimeanna eile. D’fhéadfadh tionscnamh foirmiúil imeachtaí de bhun Airteagal 66 den Ionstraim um Sheirbhísí Digiteacha a bheith i gceist leis sin.

De bhun Airteagal 74 (2) den Ionstraim um Sheirbhísí Digiteacha, is féidir leis an gCoimisiún fíneálacha a ghearradh as faisnéis mhícheart, neamhiomlán nó mhíthreorach mar fhreagairt ar iarraidh ar fhaisnéis. I gcás nach dtugann Amazon freagra, féadfaidh an Coimisiún a chinneadh an fhaisnéis a iarraidh trí chinneadh. Sa chás sin, mura dtabharfaí freagra faoin spriocdháta, d’fhéadfadh sé go bhforchuirfí íocaíochtaí pionósacha tréimhsiúla.

Tar éis í a ainmniú mar Ardán an-Mhór ar Líne, ceanglaítear ar Amazon an DSA a chomhlíonadh, lena n-áirítear measúnú agus maolú rioscaí a bhaineann le scaipeadh ábhair neamhdhleathaigh agus dhochracha agus aon éifeachtaí diúltacha ar fheidhmiú ceart bunúsach.

Pacáiste an Ghnímh um Sheirbhísí Digiteacha