Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Kiadvány

Ma kezdődik az életkornak megfelelő tervezésre vonatkozó magatartási kódex kidolgozása

Az életkornak megfelelő kialakításra vonatkozó magatartási kódexszel foglalkozó különleges csoport a mai napon első ülésére ül össze, ami fontos lépés a gyermekbarát internetre vonatkozó stratégia (BIK+) keretében.

Group of kids studying on computers in a public library

Rawpixel

A BIK+ stratégia keretében a Bizottság egyik legfontosabb intézkedése a jogszabályok végrehajtásának elősegítésére összpontosít egy, az életkornak megfelelő tervezésre vonatkozó átfogó magatartási kódex kidolgozása révén, hogy az ipar csatlakozhasson a megállapodáshoz. Az életkornak megfelelő tervezésre vonatkozó magatartási kódex, amelyet együttműködésen alapuló erőfeszítésként irányoznak elő, döntő szerepet fog játszani abban, hogy az ipar hogyan kezeli a legfiatalabbakat.

Az ipar (többek között szakmai szövetségek), a tudományos élet és a civil társadalom képviselőiből álló különleges csoport 21 tagból áll, akiket részvételi szándék kifejezésére való felhívást követően választanak ki. A Bizottság nevében a Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatósága vezeti majd a különleges csoportot, és titkársági szolgáltatásokat biztosít a „ Jobb internet a gyerekek számára” platform szerződő felén keresztül. A csoport együttműködési erőfeszítései várhatóan kiegyensúlyozott és átfogó keretet hoznak létre, amely ösztönzi a gyermekekkel foglalkozó valamennyi fél felelős magatartását a digitális szférában.

Az online szolgáltatások egyre szélesebb hatókörével és befolyásával kiemelten fontos a fiatal felhasználók jólétének és biztonságának biztosítása, és a kódex kidolgozásának időzítése nagyon időszerű. A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály végrehajtása a rendelet 2022. novemberi hatálybalépését követően kezdődik. Április végén kijelölték az első 17 online óriásplatformot (VLOPs) és 2 nagyon nagy keresőprogramot („VLOSE”). Kijelölésüket követően a vállalatoknak négy hónap áll rendelkezésükre, hogy teljesítsék a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály szerinti összes új kötelezettséget.  A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály jelentős változásokat hoz a digitális környezetben, és számos új kötelezettség mellett a kiskorúak számára hozzáférhető valamennyi online platformnak magas szintű magánéletet, biztonságot és védelmet kell biztosítania a szolgáltatásaiban részt vevő kiskorúak számára. Emellett szigorúbb szankciókat vezet be a meg nem felelés esetére, és felhatalmazza a hatóságokat, hogy európai és nemzeti szinten is fellépjenek a digitális szolgáltatások jelentette rendszerszintű kockázatokkal szemben.

A kódex elsődleges célja, hogy a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály végrehajtására építsen és támogassa annak végrehajtását, külön hangsúlyt helyezve a kiskorúak védelmére irányuló rendelkezésekre. Aktívan hozzá fog járulni az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelvhez is, és összhangban lesz az általános adatvédelmi rendelettel (GDPR).

A fő teljesítménymutatók (KPI-k) és a megbízható nyomon követés a kódex szerves részét fogják képezni. Fontos azonban megjegyezni, hogy bár a kódex a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály rendelkezéseire épül, nem érinti a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály kötelezettségeinek végrehajtását.