Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Pubblikazzjoni

It-tfassil tal-Kodiċi ta’ Kondotta dwar id-disinn adattat għall-età jibda llum

Illum il-Grupp Speċjali dwar il-Kodiċi ta’ Kondotta għal disinn adattat għall-età jiltaqa’ għall-ewwel laqgħa tiegħu, pass importanti taħt l-Istrateġija għal Internet Aħjar għat-Tfal (BIK +)

Group of kids studying on computers in a public library

Rawpixel

Waħda mill-azzjonijiet ewlenin għall-Kummissjoni skont l-istrateġija BIK + tiffoka fuq l-għajnuna fl-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni, permezz tal-abbozzar ta’ kodiċi ta’ kondotta komprensiv dwar disinn adattat għall-età, biex l-industrija taderixxi magħha. Il-kodiċi ta’ Kondotta għal disinn adattat għall-età, previst bħala sforz kollaborattiv, huwa mistenni li jkollu rwol ċentrali fit-tfassil ta’ kif l-industrija tittratta l-iżgħar fosthom.

Magħmul minn rappreżentanti mill-industrija (inkluż permezz ta’ assoċjazzjonijiet kummerċjali), mill-akkademja u mis-soċjetà ċivili, il-grupp speċjali huwa magħmul minn 21 membru magħżula wara sejħa għal espressjoni ta’ interess. F’isem il-Kummissjoni, id-DĠ Connect se jippresjedi l-Grupp Speċjali u se jiżgura servizzi segretarjali permezz tal-kuntrattur tal-Pjattaforma għal Internet Aħjar għat-Tfal +. L-isforzi kollaborattivi tal-Grupp huma mistennija li joħolqu qafas ibbilanċjat u komprensiv li jħeġġeġ imġiba responsabbli mill-partijiet kollha involuti mat-tfal fl-isfera diġitali.

Bil-firxa u l-influwenza dejjem akbar tas-servizzi online, l-iżgurar tal-benesseri u s-sikurezza tal-utenti żgħażagħ huwa prijorità, u ż-żmien għat-tfassil tal-Kodiċi huwa opportun ħafna. L-implimentazzjoni tal-Att dwar is-Servizzi Diġitali (DSA) qed tibda, wara li r-Regolament daħal fis-seħħ f’Novembru 2022. L-ewwel 17 pjattaforma online kbira ħafna (“VLOPs”) u 2 magna tat-tiftix kbira ħafna (“VLOSEs”) ġew iddeżinjati fl-aħħar ta’ April. Wara d-deżinjazzjoni tagħhom, il-kumpaniji għandhom erba’ xhur biex jikkonformaw mas-sett sħiħ ta’ obbligi ġodda skont id-DSA.  Id-DSA jagħmel bidliet sinifikanti fix-xenarju diġitali, u fost ħafna obbligi ġodda, il-pjattaformi online kollha aċċessibbli għall-minorenni jridu jiżguraw livell għoli ta’ privatezza, sikurezza u sigurtà għall-minorenni fis-servizz tagħhom. Jintroduċi wkoll penali aktar stretti għan-nuqqas ta’ konformità u jagħti s-setgħa lill-awtoritajiet — fil-livell Ewropew u f’dak nazzjonali — biex jieħdu azzjoni kontra r-riskji sistemiċi maħluqa mis-servizzi diġitali.

Il-fokus primarju tal-Kodiċi se jkun li jibni fuq u jappoġġa l-implimentazzjoni tad-DSA, b’enfasi speċifika fuq id-dispożizzjonijiet iddedikati għas-salvagwardja tal-minorenni. Se tikkontribwixxi wkoll b’mod attiv għad-Direttiva dwar is-Servizzi tal-Media Awdjoviżiva ( AVMSD) u tkun konformi mar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data ( GDPR).

L-indikaturi Ewlenin tal-Prestazzjoni (KPIs) u l-monitoraġġ robust se jkunu elementi inerenti tal-Kodiċi. Madankollu, huwa importanti li wieħed jinnota li filwaqt li l-Kodiċi jibni fuq id-dispożizzjonijiet tad-DSA, dan mhux se jaffettwa l-infurzar tal-obbligi tad-DSA.