Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publicație

Elaborarea Codului de conduită privind proiectarea adaptată vârstei începe astăzi

Grupul special pentru codul de conduită pentru o proiectare adaptată vârstei se reunește astăzi pentru prima sa reuniune, un pas important în cadrul Strategiei pentru un internet mai bun pentru copii (BIK +)

Group of kids studying on computers in a public library

Rawpixel

Una dintre acțiunile-cheie ale Comisiei în cadrul strategiei BIK + se axează pe sprijinirea punerii în aplicare a legislației, prin elaborarea unui cod de conduită cuprinzător privind proiectarea adaptată vârstei, pentru ca industria să adere la aceasta. Codul de conduită pentru o proiectare adaptată vârstei, conceput ca un efort de colaborare, urmează să joace un rol esențial în modelarea modului în care industria îi tratează pe cei mai tineri.

Format din reprezentanți ai industriei (inclusiv prin intermediul asociațiilor profesionale), ai mediului academic și ai societății civile, grupul special este format din 21 de membri selectați în urma unei cereri de exprimare a interesului. În numele Comisiei, DG Connect va prezida grupul special și va asigura servicii de secretariat prin intermediul contractantului platformei „Un internet mai bun pentru copii +”. Se preconizează că eforturile de colaborare ale grupului vor crea un cadru echilibrat și cuprinzător care încurajează un comportament responsabil din partea tuturor părților implicate în relațiile cu copiii în sfera digitală.

Având în vedere amploarea și influența din ce în ce mai extinse ale serviciilor online, asigurarea bunăstării și siguranței tinerilor utilizatori este o prioritate, iar calendarul pentru elaborarea codului este foarte oportun. Punerea în aplicare a Actului legislativ privind serviciile digitale (DSA) începe după intrarea în vigoare a regulamentului în noiembrie 2022. Primele 17 de platforme online foarte mari („VLOP”) și 2 de motoare de căutare foarte mari („VLOSE”) au fost desemnate la sfârșitul lunii aprilie. După desemnare, societățile au la dispoziție patru luni pentru a se conforma întregului set de noi obligații în temeiul Actului legislativ privind serviciile digitale.  Actul legislativ privind serviciile digitale aduce schimbări semnificative peisajului digital și, printre multe obligații noi, toate platformele online accesibile minorilor trebuie să asigure un nivel ridicat de confidențialitate, siguranță și securitate pentru minori în serviciul lor. Aceasta introduce, de asemenea, sancțiuni mai stricte în caz de neconformitate și împuternicește autoritățile – la nivel european și național – să ia măsuri împotriva riscurilor sistemice prezentate de serviciile digitale.

Obiectivul principal al codului va fi de a valorifica și de a sprijini punerea în aplicare a Actului legislativ privind serviciile digitale, punând accentul în special pe dispozițiile dedicate protejării minorilor. De asemenea, aceasta va contribui în mod activ la Directiva privind serviciile mass-media audiovizuale (DSMAV) și va fi în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD).

Indicatorii-cheie de performanță (ICP) și monitorizarea solidă vor fi elemente inerente ale codului. Cu toate acestea, este important de remarcat faptul că, deși Codul se bazează pe dispozițiile actului legislativ privind serviciile digitale, acesta nu va afecta asigurarea respectării obligațiilor ALSD.