Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
News article | Publikacja

Dzisiaj rozpoczyna się opracowywanie kodeksu postępowania dotyczącego projektowania dostosowanego do wieku

Dziś Grupa Specjalna ds. Kodeksu Postępowania w zakresie projektowania dostosowanego do wieku zbiera się na swoim pierwszym posiedzeniu, co jest ważnym krokiem w ramach strategii na rzecz lepszego internetu dla dzieci (BIK+).

Group of kids studying on computers in a public library

Rawpixel

Jedno z kluczowych działań Komisji w ramach strategii BIK+ koncentruje się na pomocy we wdrażaniu prawodawstwa poprzez opracowanie kompleksowego kodeksu postępowania dotyczącego projektowania dostosowanego do wieku, do którego może przystąpić przemysł. Kodeks postępowania dotyczący projektowania dostosowanego do wieku, przewidziany jako wspólny wysiłek, ma odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu sposobu traktowania najmłodszych w przemyśle.

Specjalna grupa, składająca się z przedstawicieli przemysłu (w tym za pośrednictwem stowarzyszeń branżowych), środowisk akademickich i społeczeństwa obywatelskiego, składa się z 21 członków wybranych w wyniku zaproszenia do wyrażenia zainteresowania. W imieniu Komisji DG Connect będzie przewodniczyć grupie specjalnej i zapewniać obsługę sekretariatu za pośrednictwem wykonawcy platformy „Lepszy internet dla dzieci+”. Oczekuje się, że wspólne wysiłki grupy przyczynią się do stworzenia zrównoważonych i kompleksowych ram zachęcających do odpowiedzialnego zachowania wszystkich stron zaangażowanych w sprawy dzieci w sferze cyfrowej.

Biorąc pod uwagę coraz większy zasięg i wpływ usług online, priorytetem jest zapewnienie dobrostanu i bezpieczeństwa młodych użytkowników, a termin opracowania kodeksu jest bardzo odpowiedni. Po wejściu w życie rozporządzenia w listopadzie 2022 r. rozpoczyna się wdrażanie aktu o usługach cyfrowych. Pierwsze 17 bardzo dużych platform internetowych („VLOP”) i 2 bardzo duże wyszukiwarki („VLOSE”) zostały wyznaczone pod koniec kwietnia. Po ich wyznaczeniu przedsiębiorstwa mają cztery miesiące na wypełnienie pełnego zestawu nowych obowiązków wynikających z aktu o usługach cyfrowych.  Akt o usługach cyfrowych wprowadza istotne zmiany w krajobrazie cyfrowym, a wśród wielu nowych obowiązków wszystkie platformy internetowe dostępne dla małoletnich muszą zapewniać wysoki poziom prywatności, bezpieczeństwa i ochrony małoletnich w ramach ich usług. Wprowadza również surowsze kary za nieprzestrzeganie przepisów i upoważnia organy – na szczeblu europejskim i krajowym – do podejmowania działań przeciwko ryzyku systemowemu stwarzanemu przez usługi cyfrowe.

Głównym celem kodeksu będzie rozwijanie i wspieranie wdrażania aktu o usługach cyfrowych, ze szczególnym naciskiem na przepisy dotyczące ochrony małoletnich. Będzie również aktywnie uczestniczyć w pracach nad dyrektywą o audiowizualnych usługach medialnych (AVMSD) i być zgodna z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

Kluczowe wskaźniki skuteczności działania i solidne monitorowanie będą nieodłącznymi elementami kodeksu. Należy jednak zauważyć, że chociaż kodeks opiera się na przepisach aktu o usługach cyfrowych, nie będzie miał wpływu na egzekwowanie zobowiązań aktu o usługach cyfrowych.