Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

A csatlakoztathatósági eszköztár

A konnektivitási eszköztár útmutatást nyújt az üvegszálas és az 5G hálózatok kiépítéséhez. Ezek a hálózatok jelentős gazdasági lehetőségeket kínálnak.

    „”

A csatlakoztathatósági eszköztár

A Connectivity Toolbox (.pdf) egy sor bevált gyakorlat az 5G és a gyors szélessávú hálózatok időben történő bevezetésére. Egyrészt az intézkedések segítik a hálózatüzemeltetőket a hálózatok kiépítési költségeinek csökkentésében. Másrészt a tagállamok felhasználhatják ezeket az intézkedéseket arra, hogy az üzemeltetők számára hozzáférést biztosítsanak az 5G bevezetéséhez szükséges spektrumhoz, és ösztönözzék az üzemeltetőket az 5G lefedettségbe történő további beruházásokra. Az összekapcsolási eszköztár a Bizottság ajánlását követően a Bizottsággal együttműködésben a tagállamok közötti információcsere eredménye. 

Az összekapcsolhatósági eszköztár ajánlása

2020 szeptemberében a Bizottság ajánlást fogadott el, amelyben felszólította a tagállamokat, hogy fokozzák a nagyon nagy kapacitású szélessávú konnektivitási infrastruktúrába, többek között az üvegszálas és az 5G-be történő beruházásokat. Az ajánlás célja, hogy a tagállamok kidolgozzák az elektronikus hírközlő hálózatok kiépítési költségeinek csökkentésére és az 5G rádióspektrumhoz való hatékony hozzáférésre vonatkozó bevált gyakorlatok eszköztárát. A tagállamok megosztják egymással tapasztalataikat annak érdekében, hogy fellépéseiket olyan intézkedésekre összpontosítsák, amelyek a legjobban működnek a fejlett hálózatok kiépítésében.

Speciális konnektivitási csoport

Az elektronikus hírközlésért felelős tagállami képviselőkből és a Bizottságból (.pdf) létrehozott Connectivity Special Group célja, hogy segítse a tagállamokat a bevált gyakorlatok azonosításában és elfogadásában, valamint – kérésre – az eszköztár megvalósításában és jelentésében.

Az összeköttetésekkel foglalkozó különleges csoportot 2020 októberében hozták létre együttműködési platformként. Ezt két alcsoport támogatja:

  • az elektronikus hírközlő hálózatok kiépítési költségeinek csökkentésével foglalkozó alcsoport
  • az 5G rádióspektrumhoz való hozzáféréssel foglalkozó alcsoport 

Az összeköttetésekkel foglalkozó különleges csoport társelnöki tisztét a Tanács jelenlegi elnökségének egy képviselője és a Tanács soron következő elnökségének egy képviselője, valamint a Bizottság egy képviselője látja el, amely egyben a csoport titkárságaként is működik.

Az összeköttetésekkel foglalkozó különleges csoport adott esetben együttműködik a rádióspektrum-politikával foglalkozó csoporttal (RSPG), az Európai Szabályozók és Elektronikus Hírközlési Testülettel (BEREC), a nemzeti szabályozó hatóságokkal (NRA-k), a széles sávú kompetenciával foglalkozó irodák hálózatával (BCO-hálózat) és az egyablakos információs pont funkcióiért felelős illetékes hatóságokkal. A Connectivity Special Group tagjainak listája (.pdf) elérhető.

Naptár és fő eredmények

Az összekapcsolási eszköztárról szóló ajánlás egyértelmű mérföldköveket határoz meg, amelyeket a tagállamoknak a Bizottsággal szoros együttműködésben teljesíteniük kell:

  1. 2020. december 20-ig: A tagállamok azonosítják és megosztják egymással és a Bizottsággal a nagyon nagy kapacitású hálózatok költségeinek csökkentésére és gyorsabb kiépítésére, valamint az 5G rádióspektrumhoz való időszerű és beruházásbarát hozzáférés biztosítására vonatkozó bevált gyakorlatokat. Az összeköttetésekkel foglalkozó különcsoport 2020. december 18-án jelentést fogadott el, amely összefoglalja a tagállamok által a bevált gyakorlatokra vonatkozóan nyújtott összes információt.
  2. 2021. március 30-ig: A tagállamok megállapodnak az összekapcsoltsággal kapcsolatos bevált gyakorlatok uniós eszköztáráról.
  3. 2021. április 30-ig: A tagállamok a Bizottság rendelkezésére bocsátják az eszköztár végrehajtására vonatkozó ütemterveket
  4. 2022. április 30-ig: A tagállamok az összeköttetési eszköztárban megosztják az intézkedésekről szóló végrehajtási jelentéseket. A Bizottság áttekintést tett közzé a végrehajtás állásáról

Legfrissebb hírek

Kapcsolódó tartalom

Összkép

Konnektivitás

Az EU célja, hogy 2030-ra Európa legyen a leginkább összekapcsolt kontinens.

Lásd még

Nyissa meg az internetet

Az uniós szabályok rögzítik a nyílt internet-hozzáférés elvét: az internetes forgalmat megkülönböztetés, blokkolás, korlátozás vagy rangsorolás nélkül kell kezelni.

IKT és szabványosítás

Az IKT-szabványok és -specifikációk biztosítják, hogy a termékek kapcsolódhassanak egymáshoz és együttműködhessenek egymással, fellendítve az innovációt, valamint az IKT-piacok nyitottságát és versenyképességét.

EU Elektronikus Hírközlési Kódex

Az EU elektronikus hírközlési politikája javítja a versenyt, ösztönzi az innovációt, és erősíti a fogyasztói jogokat az európai egységes piacon.

Rádióspektrum: a vezeték nélküli kommunikáció alapja

A nyilvános vagy magánhálózatokon keresztül történő vezeték nélküli kommunikáció a rádióspektrumot, azaz a rádióhullámok széles skáláját használja információ hordozására. Az ilyen kommunikáció lehet emberek, emberek és gépek vagy rendszerek (a „dolgok” általánosabb) vagy a dolgok...

5G

Az 5G a kritikus új generációs hálózati technológia, amely lehetővé teszi az innovációt és támogatja a digitális átalakulást.

112: Uniós vészhelyzeti szám

Segítségre van szüksége? A 112 az életmentő számod! A 112-es segélyhívószám az EU-ban mindenhol elérhető, díjmentesen elérhető európai segélyhívószám.

E-mail cím: az EU-ban bárhol csatlakoztatható, felár nélkül

Amikor az EU-n keresztül utazik, telefonjával hívhatja, szövegezheti és használhatja az adatokat, csakúgy, mint otthon. A külföldön az EU-ban használt hívások, SMS-ek és adatok jegyzőkönyvei ugyanannyira kerülnek felszámításra, mint otthon.

Műholdas széles sávú

A műholdas széles sávú internet minden uniós országban gyors internetkapcsolatot biztosít.

Szélessávú hálózatok kiépítésének támogatása

Az Európai Bizottság támogatja az uniós vállalkozásokat, projektmenedzsereket és hatóságokat a hálózati lefedettség növelésében a gigabitalapú társadalomra vonatkozó uniós célok elérése érdekében.