Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Alat za povezivanje

Paket alata za povezivost pruža smjernice za uvođenje svjetlovodnih i 5G mreža. Te će mreže pružiti znatne gospodarske mogućnosti.

Alat za povezivanje

Alat za povezivanje (.pdf) skup je najboljih praksi za pravodobno uvođenje 5G i brzog širokopojasnog interneta. S jedne strane, mjerama se pomaže mrežnim operaterima da smanje troškove uvođenja mreža. S druge strane, države članice mogu koristiti te mjere kako bi operatorima omogućile pristup spektru koji im je potreban za uvođenje 5G mreže i kako bi potaknule operatore da nastave ulagati u pokrivenost 5G mrežom. Paket instrumenata za povezivost rezultat je razmjena među državama članicama, u suradnji s Komisijom, u skladu s Preporukom Komisije. 

Preporuka o alatima za povezivanje

Komisija je u rujnu 2020. donijela Preporuku u kojoj poziva države članice da povećaju ulaganja u infrastrukturu širokopojasne povezivosti vrlo velikog kapaciteta, uključujući svjetlovodnu i 5G infrastrukturu. Cilj je Preporuke da države članice razviju paket najboljih praksi za smanjenje troškova uvođenja elektroničkih komunikacijskih mreža i za učinkovit pristup radiofrekvencijskom spektru za 5G. Države članice međusobno će razmjenjivati svoja iskustva kako bi svoje djelovanje usmjerile na mjere koje najbolje funkcioniraju u uvođenju naprednih mreža.

Specijalna skupina za povezivanje

Posebna skupina za povezivost, sastavljena od predstavnika država članica odgovornih u području elektroničkih komunikacija i Komisije, kako je utvrđeno u njezinu mandatu (.pdf), ima za cilj pomoći državama članicama u utvrđivanju i postizanju dogovora o najboljim praksama te, na zahtjev, u provedbi paketa instrumenata i izvješćivanju o njemu.

Posebna skupina za povezivost osnovana je u listopadu 2020. kao platforma za suradnju. Podupiru ga dvije podskupine:

  • podskupina za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža
  • podskupina usmjerena na pristup radiofrekvencijskom spektru za 5G 

Posebnom skupinom za povezivost supredsjedaju predstavnik trenutačnog predsjedništva Vijeća i predstavnik predstojećeg predsjedništva Vijeća, kao i predstavnik Komisije, koja također djeluje kao tajništvo Skupine.

Posebna skupina za povezivost surađuje, prema potrebi, sa Skupinom za politiku radiofrekvencijskog spektra (RSPG), Tijelom europskih regulatora ili elektroničkih komunikacija (BEREC), nacionalnim regulatornim tijelima, mrežom ureda za širokopojasne usluge (mreža BCO) i nadležnim tijelima zaduženima za funkcije jedinstvene informacijske točke. Popis članova Posebne skupine za povezivanje (.pdf) dostupan je.

Kalendar i glavni rezultati

Preporukom o alatima za povezivost utvrđuju se jasne ključne etape koje države članice trebaju ostvariti u bliskoj suradnji s Komisijom:

  1. Do 20. prosinca 2020.: Države članice utvrđuju i razmjenjuju najbolje prakse među sobom i s Komisijom u pogledu smanjenja troškova i povećanja brzine uvođenja mreža vrlo velikog kapaciteta te osiguravanja pravodobnog pristupa radiofrekvencijskom spektru za 5G koji pogoduje ulaganjima. Posebna skupina za povezivost donijela je 18. prosinca 2020. izvješće u kojem su objedinjene sve informacije o najboljim praksama koje su dostavile države članice.
  2. Do 30. ožujka 2021.: Države članice postigle su dogovor o paketu najboljih praksi Unije u području povezivosti.
  3. Do 30. travnja 2021.: Države članice Komisiji dostavljaju planove za provedbu paketa instrumenata
  4. Do 30. travnja 2022.: Države članice razmjenjuju izvješća o provedbi mjera u paketu instrumenata za povezivost. Komisija je objavila pregled stanja provedbe

Najnovije vijesti

REPORT / STUDY |
Digital Decade 2024: Broadband Coverage in Europe 2023

The Broadband Coverage in Europe study is designed to monitor the progress of EU Member States towards the gigabit coverage and 5G coverage targets as set out in the Digital Decade Policy programme.

Povezani sadržaj

Šira slika

Povezivost

Cilj je EU-a da Europa do 2030. postane najpovezaniji kontinent.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Otvoreni internet

Pravilima EU-a utvrđuje se načelo otvorenog pristupa internetu: s internetskim prometom postupa se bez diskriminacije, blokiranja, prigušivanja ili određivanja prioriteta.

IKT i normizacija

Normama i specifikacijama IKT-a osigurava se međusobno povezivanje i međudjelovanje proizvoda, poticanje inovacija i održavanje otvorenih i konkurentnih tržišta IKT-a.

Zakonik elektroničkih komunikacija EU-a

Politikom elektroničkih komunikacija EU-a poboljšava se tržišno natjecanje, potiču inovacije i jačaju prava potrošača na europskom jedinstvenom tržištu.

Radiofrekvencijski spektar: temelj bežične komunikacije

Bežične komunikacije putem javnih ili privatnih mreža koriste se radiofrekvencijskim spektrom, tj. nizom radijskih valova, za prijenos informacija. Takva komunikacija može biti između ljudi, ljudi i strojeva ili sustava („stvari” općenitije) ili između stvari. U tom je kontekstu...

5G

5G je ključna mrežna tehnologija nove generacije koja će omogućiti inovacije i podupirati digitalnu transformaciju.

112: Broj EU-a za hitne slučajeve

Trebaš pomoć? 112 je vaš broj za spašavanje života! 112 je europski telefonski broj za hitne slučajeve dostupan svugdje u EU-u, besplatno.

Roaming: povezani bilo gdje u EU-u bez dodatne naknade

Dok putujete diljem EU-a, možete se služiti telefonom za pozivanje, slanje poruka i upotrebu podataka kao što to činite kod kuće. Zapisnici poziva, SMS-a i podataka koje upotrebljavate u inozemstvu u EU-u naplaćuju se jednako kao i kod kuće.

Satelitski širokopojasni pristup

Satelitski širokopojasni pristup dostupan je kako bi se omogućila brza internetska povezivost u svim državama članicama EU-a.

Potpora uvođenju širokopojasnog pristupa

Europska komisija podupire poduzeća, voditelje projekata i nadležna tijela u EU-u u povećanju mrežne pokrivenosti kako bi se postigli ciljevi EU-a u pogledu gigabitnog društva.