Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Factsheet / infographic | Leidinys

ES parama naujienų žiniasklaidos sektoriui

Europos Komisija siekia spręsti struktūrines problemas žiniasklaidos sektoriuose ir skatinti laisvą, įvairią ir pliuralistinę žiniasklaidos aplinką.

female journalist at her desk

image by Laurence Dutton by Getty/iStock

Komisija siekia remti projektus, kuriais skatinama laisva, įvairi ir pliuralistinė žiniasklaidos aplinka, sprendžiamos struktūrinės žiniasklaidos sektoriaus problemos ir (arba) gerinama piliečių prieiga prie kokybiškos informacijos. Pavyzdžiui, remti bendradarbiaujamąją žurnalistiką, stebėti žiniasklaidos pliuralizmui kylančią riziką, nustatyti žiniasklaidos laisvės pažeidimus, ginti žurnalistus, kuriems gresia pavojus, remti žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumą ir stiprinti Europos viešąją erdvę.

Trumpai tariant, Europos Sąjunga remia naujienų žiniasklaidos sektorių visų pirma įvairiomis priemonėmis:

  • Pagal biudžeto eilutę „Žiniasklaidos veiksmai“, skirtą nepriklausomam naujienų apie ES reikalus skelbimui žiniasklaidoje finansuoti;
  • Veiksmai pagal programą „Kūrybiška Europa“, kuriais remiamas žiniasklaidos pliuralizmas ir laisvė, bendradarbiavimas žiniasklaidos srityje ir žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumas.
  • Inovacijų programų ( Skaitmeninė Europa, programa „Europos horizontas“) veiksmų dalis.
  • Ir Europos Parlamento kasmet siūlomi bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai

Turimas biudžetas – apie 50 mln. EUR per metus.

Naujienų informacijos suvestinė