Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Factsheet / infographic | Pubblikazzjoni

Appoġġ tal-UE għas-settur tal-media tal-aħbarijiet

Il-Kummissjoni Ewropea taħdem biex tindirizza l-isfidi strutturali fis-setturi tal-media u biex tippromwovi ambjent tal-media ħieles, divers u pluralistiku.

female journalist at her desk

image by Laurence Dutton by Getty/iStock

Il-Kummissjoni għandha l-għan li tappoġġa proġetti li jippromwovu ambjent tal-media ħieles, divers u pluralistiku, li jindirizzaw l-isfidi strutturali tas-setturi tal-media u/jew li jtejbu l-aċċess taċ-ċittadini għal informazzjoni ta’ kwalità. Eżempji jinkludu l-appoġġ għall-ġurnaliżmu kollaborattiv, il-monitoraġġ tar-riskji għall-pluraliżmu tal-media, l-immappjar tal-ksur tal-libertà tal-media, id-difiża tal-ġurnalisti mhedda, l-appoġġ għal-litteriżmu medjatiku u t-tisħiħ tal-isfera pubblika Ewropea.

Fil-qosor, l-Unjoni Ewropea tappoġġa s-settur tal-media tal-aħbarijiet primarjament permezz ta’ diversi strumenti:

  • Linja tal- “Azzjonijiet ta’ Multimedia” biex tiffinanzja l-kopertura tal-media tal-aħbarijiet indipendenti tal-affarijiet tal-UE.
  • Azzjonijiet taħt il-programm tagħha Ewropa Kreattiva biex tappoġġa l-pluraliżmu u l-libertà tal-media, il-kollaborazzjonijiet fil-media u l-litteriżmu medjatiku.
  • Azzjonijiet li huma parti mill-programmi ta’ innovazzjoni (Ewropa Diġitali, Orizzont Ewropa).
  • U Proġetti Pilota u Azzjonijiet Preparatorji proposti mill-Parlament Ewropew fuq bażi annwali. 

Il-baġit disponibbli jammonta għal madwar EUR 50 miljun fis-sena.

L-iskeda ta’ Informazzjoni dwar l-Aħbarijiet