Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Factsheet / infographic | Publikācija

ES atbalsts ziņu plašsaziņas līdzekļu nozarei

Eiropas Komisija strādā, lai risinātu strukturālas problēmas plašsaziņas līdzekļu nozarē un veicinātu brīvu, daudzveidīgu un plurālistisku plašsaziņas līdzekļu vidi.

female journalist at her desk

image by Laurence Dutton by Getty/iStock

Komisijas mērķis ir atbalstīt projektus, kas veicina brīvu, daudzveidīgu un plurālistisku plašsaziņas līdzekļu vidi, risina plašsaziņas līdzekļu nozares strukturālās problēmas un/vai uzlabo iedzīvotāju piekļuvi kvalitatīvai informācijai. Kā piemērus var minēt sadarbīgas žurnālistikas atbalstīšanu, plašsaziņas līdzekļu plurālisma risku uzraudzību, plašsaziņas līdzekļu brīvības pārkāpumu kartēšanu, apdraudēto žurnālistu aizsardzību, medijpratības atbalstīšanu un Eiropas publiskās sfēras stiprināšanu.

Īsumā sakot, Eiropas Savienība atbalsta ziņu mediju nozari, galvenokārt izmantojot vairākus instrumentus:

  • Pozīcijā “Rīcība saistībā ar multividi”, no kuras finansē neatkarīgos ziņu plašsaziņas līdzekļus, lai veicinātu ES nozīmes jautājumu atspoguļošanu;
  • Programmas “Radošā Eiropa” darbības, kuru mērķis ir atbalstīt mediju plurālismu un brīvību, sadarbību plašsaziņas līdzekļos un medijpratību.
  • Darbības, kas ir daļa no inovācijas programmām (Digitālā Eiropa, “Apvārsnis Eiropa”).
  • Un izmēģinājuma projekti un sagatavošanas darbības, ko katru gadu ierosina Eiropas Parlaments. 

Pieejamais budžets ir aptuveni EUR 50 miljoni gadā.

Ziņu lapa