Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Factsheet / infographic | Публикация

Подкрепа от ЕС за сектора на новинарските медии

Европейската комисия работи за преодоляване на структурните предизвикателства в медийните сектори и за насърчаване на свободна, разнообразна и плуралистична медийна среда.

female journalist at her desk

image by Laurence Dutton by Getty/iStock

Комисията има за цел да подкрепя проекти, които насърчават свободна, разнообразна и плуралистична медийна среда, преодоляват структурните предизвикателства в медийните сектори и/или подобряват достъпа на гражданите до качествена информация. Примерите включват подкрепа за съвместната журналистика, наблюдение на рисковете за медийния плурализъм, картографиране на нарушенията на свободата на медиите, защита на застрашените журналисти, подкрепа за медийната грамотност и укрепване на европейската публична сфера.

Накратко, Европейският съюз подкрепя сектора на новинарските медии главно чрез няколко инструмента:

  • Бюджетен ред „Мултимедийни действия“ за финансиране на независимото медийно отразяване на въпросите, свързани с ЕС;
  • Действия по програмата „Творческа Европа“ в подкрепа на медийния плурализъм и свобода, медийното сътрудничество и медийната грамотност.
  • Действия, които са част от програмите за иновации („Цифрова Европа „, „Хоризонт Европа“).
  • И пилотни проекти и подготвителни действия, предлагани ежегодно от Европейския парламент. 

Наличният бюджет възлиза на приблизително 50 милиона евро годишно.

Информационен бюлетин за новини