Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Factsheet / infographic | Publicație

Sprijinul UE pentru sectorul mass-mediei de știri

Comisia Europeană depune eforturi pentru a aborda provocările structurale din sectoarele mass-media și pentru a promova un peisaj mediatic liber, diversificat și pluralist.

female journalist at her desk

image by Laurence Dutton by Getty/iStock

Comisia urmărește să sprijine proiecte care promovează un peisaj mediatic liber, diversificat și pluralist, abordează provocările structurale din sectoarele mass-media și/sau îmbunătățesc accesul cetățenilor la informații de calitate. Printre exemple se numără sprijinirea jurnalismului colaborativ, monitorizarea riscurilor la adresa pluralismului mass-mediei, cartografierea încălcărilor libertății mass-mediei, apărarea jurnaliștilor amenințați, sprijinirea educației în domeniul mass-mediei și consolidarea sferei publice europene.

Pe scurt, Uniunea Europeană sprijină sectorul mass-mediei de știri în principal prin intermediul mai multor instrumente:

  • Linia „Acțiuni multimedia” pentru finanțarea acoperirii mediatice independente a afacerilor UE.
  • Acțiuni în cadrul programului „Europa creativă” pentru a sprijini pluralismul și libertatea mass-mediei, colaborările în domeniul mass-mediei și educația în domeniul mass-mediei.
  • Acțiuni care fac parte din programele de inovare (Europa digitală, Orizont Europa).
  • Și proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare propuse anual de Parlamentul European. 

Bugetul disponibil se ridică la aproximativ 50 milioane EUR pe an.

Fișa informativă privind știrile