Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Factsheet / infographic | Objava

Podpora EU sektorju novičarskih medijev

Evropska komisija si prizadeva obravnavati strukturne izzive v medijskem sektorju ter spodbujati svobodno, raznoliko in pluralistično medijsko okolje.

female journalist at her desk

image by Laurence Dutton by Getty/iStock

Komisija namerava podpreti projekte, ki spodbujajo svobodno, raznoliko in pluralistično medijsko okolje, obravnavajo strukturne izzive medijskih sektorjev in/ali izboljšujejo dostop državljanov do kakovostnih informacij. Primeri vključujejo podpiranje sodelovalnega novinarstva, spremljanje tveganj za pluralnost medijev, evidentiranje kršitev medijske svobode, zaščito ogroženih novinarjev, podpiranje medijske pismenosti in krepitev evropskega javnega prostora.

Skratka, Evropska unija podpira sektor novičarskih medijev predvsem z več instrumenti:

  • Vrstica „Multimedia Actions“ za financiranje neodvisnega poročanja novičarskih medijev o zadevah EU.
  • Ukrepi v okviru programa Ustvarjalna Evropa za podporo pluralnosti in svobodi medijev, sodelovanju medijev in medijski pismenosti.
  • Ukrepi, ki so del inovacijskih programov(digitalna Evropa, Obzorje Evropa).
  • Ter pilotni projekti in pripravljalni ukrepi, ki jih vsako leto predlaga Evropski parlament. 

Razpoložljiva proračunska sredstva znašajo približno 50 milijonov EUR na leto.

Informativni list z novicami