Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Factsheet / infographic | Publicatie

EU-steun voor de nieuwsmediasector

De Europese Commissie zet zich in om structurele uitdagingen in de mediasector aan te pakken en een vrij, divers en pluralistisch medialandschap te bevorderen.

female journalist at her desk

image by Laurence Dutton by Getty/iStock

De Commissie wil projecten ondersteunen die een vrij, divers en pluralistisch medialandschap bevorderen, structurele uitdagingen in de mediasector aanpakken en/of de toegang van burgers tot hoogwaardige informatie verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn het ondersteunen van collaboratieve journalistiek, het monitoren van risico’s voor de pluriformiteit van de media, het in kaart brengen van schendingen van de mediavrijheid, het verdedigen van bedreigde journalisten, het ondersteunen van mediageletterdheid en het versterken van de Europese publieke ruimte.

Kortom, de Europese Unie ondersteunt de nieuwsmediasector voornamelijk via verschillende instrumenten:

  • Het begrotingsonderdeel „multimedia-acties” ter financiering van onafhankelijke mediaberichtgeving over EU-aangelegenheden;
  • Acties in het kader van het programma Creatief Europa ter ondersteuning van mediapluriformiteit en -vrijheid, samenwerking met de media en mediageletterdheid.
  • Acties die deel uitmaken van innovatieprogramma’s (Digitaal Europa, Horizon Europa).
  • En proefprojecten en voorbereidende acties die het Europees Parlement jaarlijks voorstelt. 

Het beschikbare budget bedraagt ongeveer 50 miljoen euro per jaar.

De nieuwsfiche