Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Leidinys

Tyrimas, kuriuo grindžiama Interneto svetainių prieinamumo direktyvos peržiūra

Tyrimo tikslas – padėti peržiūrėti Interneto svetainių prieinamumo direktyvą ir jos įgyvendinimo aktus, apimančius pirmuosius trejus jų taikymo metus (2018–2021 m.).

keyboard with the word accessibility

© GOCMEN - iStock Getty Images Plus

Tyrime atsižvelgiama į valstybių narių ataskaitas dėl viešojo sektoriaus interneto svetainių ir mobiliųjų programėlių stebėsenos rezultatų, direktyvos vykdymo užtikrinimo procedūros naudojimo, taip pat į technologinę pažangą, kuri galėtų palengvinti kai kurių rūšių turinio prieinamumą.

Tyrimo santrauka ir konsultacijų veiklos apibendrinamoji ataskaita pateikiamos lengvai skaitoma forma.

Nuo 2021 m. birželio 23 d. valstybės narės privalo užtikrinti, kad jų viešojo sektoriaus interneto svetainės ir mobiliosios programėlės būtų prieinamos neįgaliesiems. Direktyva siekiama padidinti skaitmeninę ir socialinę įtrauktį ir suderinti žiniatinklio prieinamumo vidaus rinką.

Atsisiunčiamos rinkmenos

Easy Read version of the consultation activities (synopsis report)
Atsisiųsti 
Easy Read version of the executive summary of the study
Atsisiųsti 
Study supporting the review of the application of the Web Accessibility Directive (WAD) - Executive summary (EN-FR-DE)
Atsisiųsti 
Study supporting the review of the application of the Web Accessibility Directive (WAD) - Final report
Atsisiųsti