Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publikation

Studie till stöd för översynen av direktivet om webbtillgänglighet

Syftet med studien är att stödja översynen av direktivet om webbtillgänglighet och dess genomförandeakter, som omfattar de första tre åren av deras tillämpning (2018–2021).

tangentbord med ordet tillgänglighet

Studien tar hänsyn till medlemsstaternas rapporter om resultatet av övervakningen av den offentliga sektorns webbplatser och mobilappar, användningen av direktivets verkställighetsförfarande samt tekniska framsteg som skulle kunna underlätta tillgängligheten för vissa innehållstyper.

Sammanfattningen av studien och den sammanfattande rapporten om samrådsverksamheten finns i lättläst format.

Sedan den 23 juni 2021 är medlemsstaterna skyldiga att se till att deras offentliga webbplatser och mobilappar är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Direktivet syftar till att öka den digitala och sociala integrationen och harmonisera den inre marknaden för webbtillgänglighet.

Dokument

Easy Read version of the consultation activities (synopsis report)
Hämta 
Easy Read version of the executive summary of the study
Hämta 
Study supporting the review of the application of the Web Accessibility Directive (WAD) - Executive summary (EN-FR-DE)
Hämta 
Study supporting the review of the application of the Web Accessibility Directive (WAD) - Final report
Hämta