Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Geografinio blokavimo reglamento įgyvendinimas Rumunijoje

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie geografinio blokavimo įgyvendinimą Rumunijoje ir vietos informacijos centrai.

    Rumunijos vėliava

Vykdymo užtikrinimo įstaiga 

Pagalba vartotojų organizacijoms

Pažeidimams taikomos priemonės

Abi kompetentingos institucijos gali taikyti sankcijas nuo 5000 iki 50000 lėjų.

  • Sprendimas Nr. 914/2019 dėl institucinės sistemos ir priemonių Reglamentui (ES) 2018/302 įgyvendinti nustatymo

 

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

Geografinis blokavimas

Komisija panaikino nepagrįstas geografinio blokavimo taisykles, kurios kenkia apsipirkimui internetu ir tarpvalstybinei prekybai ES.

Taip pat žr.