Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Tenuitvoerlegging van de verordening inzake geoblocking in Roemenië

Deze pagina geeft de stand van zaken met betrekking tot de implementatie van de Geo-blocking in Roemenië en de lokale contactpunten.

    vlag van Roemenië

Handhavingsorgaan 

Bijstand aan consumentenorganisaties

Maatregelen die van toepassing zijn op inbreuken

Beide bevoegde autoriteiten kunnen sancties opleggen tussen 5000 en 50000 lei.

  • Besluit nr. 914/2019 tot vaststelling van het institutionele kader en de maatregelen voor de uitvoering van Verordening (EU) 2018/302

 

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Geoblocking

De Commissie heeft een einde gemaakt aan ongerechtvaardigde regels voor geoblocking, die online winkelen en grensoverschrijdende verkoop in de EU ondermijnen.

Zie ook