Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Toepassing van de verordening inzake geoblocking in Roemenië

Deze pagina geeft de stand van zaken met betrekking tot de implementatie van de Geoblocking in Roemenië en de lokale contactpunten.

    vlag van Roemenië

Handhavingsinstantie 

Hulp aan consumentenorganisaties

Maatregelen die van toepassing zijn op inbreuken

Beide bevoegde autoriteiten kunnen tussen 5000 en 50000 lei sancties opleggen.

  • Besluit nr. 914/2019 tot vaststelling van het institutionele kader en maatregelen voor de uitvoering van Verordening (EU) 2018/302

 

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Geoblocking

De Commissie heeft een einde gemaakt aan ongerechtvaardigde geoblockingregels, die online winkelen en grensoverschrijdende verkoop in de EU ondermijnen.

Zie ook