Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Прилагане на Регламента относно блокирането на географски принцип в Румъния

Тази страница представя актуалното състояние на прилагането на блокирането на географски принцип в Румъния и местните звена за контакт.

    Знаме на Румъния

Изпълнителен орган 

Съдействие на органите на потребителите

Мерки, приложими при нарушения

И двата компетентни органа могат да налагат санкции между 5000 и 50000 леи.

  • Решение № 914/2019 за установяване на институционалната рамка и мерките за прилагане на Регламент (ЕС) 2018/302

 

Съдържание по темата

Обща картина

Геоблокиране

Комисията сложи край на необоснованите правила за блокиране на географски принцип, които подкопават онлайн пазаруването и трансграничните продажби в ЕС.

Вижте също