Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Прилагане на Регламента относно блокирането на географски принцип в Румъния

На тази страница се представя актуалното състояние на прилагането на блокирането на географски принцип в Румъния и на местните звена за контакт.

    знамето на Румъния

Орган по правоприлагането 

Помощ за органите на потребителите

Мерки, приложими при нарушения

И двата компетентни органа могат да налагат санкции между 5000 и 50000 леи.

  • Решение № 914/2019 за създаване на институционална рамка и мерки за прилагането на Регламент (ЕС) 2018/302

 

Съдържание по темата

Обща картина

Геоблокиране

Комисията сложи край на необоснованите правила за блокиране на географски принцип, които подкопават онлайн пазаруването и трансграничните продажби в ЕС.

Вижте също