Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikācija

Jauns Komisijas lēmums stiprināt Ukrainas un ES sadarbību elektronisko sakaru jomā

Komisija nupat ir pieņēmusi lēmumu, ar ko Ukrainas valsts regulatīvo iestādi, kas atbild par elektroniskajiem sakariem, pilnvaro piedalīties Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādē (BEREC) un BEREC birojā, kas ir BEREC atbalsta aģentūra.

photo of the ukranian flag against a cloudy sky

iStock photo Getty images plus

Lēmumā ir precizēta darba kārtība: Ukrainas regulatīvā iestāde piedalīsies BEREC regulatoru padomes ikdienas darbā bez balsstiesībām, savukārt Ukraina var iecelt ekspertus darbam BEREC darba grupās cita starpā tādās jomās kā viesabonēšana, tirgus regulējums un vispārējais digitālais regulējums. Komisijas lēmuma pamatā ir Ukrainas un ES asociācijas nolīgums, ar kuru abas puses ir apņēmušās atbalstīt Ukrainas tiesību aktu saskaņošanu ar ES elektronisko sakaru tiesību aktiem un veicināt sadarbību starp Ukrainas valsts regulatoru un valstu regulatoriem visās ES dalībvalstīs.

Iekšējā tirgus komisārs Tjerī Bretons sacīja:

Svarīgāk nekā jebkad agrāk ir saglabāt Ukrainu pēc iespējas tuvāk ES vienotajam tirgum. Tāpēc priecājos sveikt Ukrainas regulatoru BEREC. Tas ļaus pašreizējā ārkārtas situācijā ciešāk sadarboties savienojamības jautājumos un radīs pamatu tam, lai Ukrainas elektronisko sakaru noteikumus tuvinātu ES telesakaru regulējumam. 

BEREC priekšsēdētāja Annemarija Sipkes sacīja:

BEREC un tās locekles VRI jau ir izveidojušas lieliskas attiecības ar mūsu kolēģiem no NCEC, kā nesen uzsvēra mūsu sadarbība attiecībā uz viesabonēšanas tarifiem un Ukrainas un ES operatoru kopīgie pasākumi, lai Ukrainas bēgļiem nodrošinātu cenas ziņā pieejamu savienojamību. Mēs esam ļoti gandarīti, ka mūsu BEREC saimes NCEC mums pievienosies mūsu projektā, kura mērķis ir izveidot vienu Eiropas digitālo tirgu, veicinot pilnīgu savienojamību un nodrošinot iespējas galalietotājiem.

Šā gada sākumā telekomunikāciju operatori, kas atrodas ES un Ukrainā, parakstīja kopīgu paziņojumu, lai nodrošinātu un stabilizētu cenas ziņā pieejamu vai bezmaksas viesabonēšanu un starptautiskos zvanus starp ES un Ukrainu, tādējādi palīdzot visā Eiropā pārvietotajiem ukraiņiem uzturēt sakarus ar ģimeni un draugiem mājās un piekļūt uzticamai informācijai. Komisija un Eiropas Parlaments ir veicinājuši šo kopīgo paziņojumu, ko BEREC tagad uzrauga. 

Plašāka informācija par lēmumu