Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Pubblikazzjoni

Riżultati tal-istudju dwar is-Suq Ewropew tad-Data 2021–2023

l-għodda ta’ monitoraġġ tas-Suq Ewropew tad-Data (EDM) ipprovdiet informazzjoni essenzjali lill-Kummissjoni Ewropea dwar id-daqs u x-xejriet tas-suq tad-data tal-UE u l-ekonomija tad-data, l-għadd ta’ professjonisti tad-data, l-għadd ta’ kumpaniji tad-data u d-dħul maħluq minnhom.

l-istudju l-ġdid tas-Suq tad-Data Ewropew kellu l-għan li joffri fehim sinifikanti u komprensiv tal-karatteristiċi ewlenin tal-ekonomija tad-data tal-UE. Barra minn hekk, l-attivitajiet kienu ddedikati biex jipprovdu rapporti dwar diversi aspetti tal-ekonomija tad-data Ewropea inklużi fatti kwantitattivi u ċifri li għadhom mhumiex koperti mill-indikaturi nfushom. Fl-aħħar nett, l-attivitajiet dwar l-iżvilupp tal-komunità ta’ partijiet ikkonċernati relatati mad-data madwar l-Ewropa ġew appoġġati ulterjorment b’aġġornamenti regolari dwar ix-xenarju tad-data tal-UE.

Rapport finali tal-istudju

Ir-rapport tal-istudju finali jippreżenta sett ta’ indikaturi li jkejlu l-professjonisti tad-data, id-diskrepanza fil-ħiliet tad-data, il-valur tas-suq tad-data, l-għadd ta’ fornituri tad-data u kumpaniji utenti u d-dħul tagħhom, kif ukoll l-impatt ġenerali tal-ekonomija tad-data fuq il-PDG tal-EU-27. l-indikaturi kollha huma ppreżentati għas-snin 2020 sal-2023 u joffru previżjonijiet għall-2025 sal-2030, li jesploraw tliet xenarji ta’ żvilupp potenzjali: xenarji bażi, ta’ tkabbir għoli u pessimisti. 

Riżultati tal-istudju

I. Rapporti dwar fatti u ċifri

Dawn ir-rapporti jippreżentaw ir-riżultati miksuba permezz ta’ tliet ċikli ta’ kejl tal-Għodda Ewropea għall-Monitoraġġ tas-Suq tad-Data. Hija tkopri s-snin 2020–2023 b’linja bażi għall-2025 u l-2030 taħt tliet xenarji alternattivi.

II. Rapporti dwar il-politika u l-klużjonijiet

Dawn ir-rapporti joffru ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi ewlenin tal-Għodda Ewropea għall-Monitoraġġ tas-Suq tad-Data fid-dawl tax-xenarju attwali tal-politika tad-data u jinterpretaw it-tliet xenarji proposti (ix-Xenarju ta’ Bażi, ix-Xenarju tat-Tkabbir Għoli u x-Xenarju ta’ Sfida) abbażi ta’ miżuri ta’ politika u kundizzjonijiet makroekonomiċi u politiċi differenti. l-istejjer ewlenin tax-xenarji ġew aġġornati biex jiġu kkunsidrati l-avvenimenti ta’ tfixkil reċenti, speċifikament il-konsegwenzi potenzjali tal-gwerra bejn ir-Russja u l-Ukrajna u l-kundizzjonijiet makroekonomiċi li sejrin għall-agħar.

  • Rapport finali dwar il-konklużjonijiet ta’ politika: Rapport sħiħ

  • It-tieni rapport dwar il-konklużjonijiet ta’ politika: Rapport sħiħ

  • L-ewwel rapport dwar il-konklużjonijiet ta’ politika: Rapport sħiħ

III. Rapporti dwar il-Pajsaġġ tad-Data tal-UE

Dawn ir-rapporti kellhom l-għan li jaqbdu l-fenomenu tad-data Ewropew u, fl-istess ħin, li jipprovdu għarfien dwar kif il-partijiet ikkonċernati fl-ekonomija tad-data jiżviluppaw sena b’sena.

Il-Pajsaġġ tad-Data jipprovdi mmappjar solidu tal-atturi ewlenin ewlenin fl-ekonomija tad-data. Dan juża kriterji oġġettivi u definiti sew biex jintgħażlu l-kumpaniji l-aktar promettenti tal-big data fl-Ewropa b’enfasi speċjali fuq il-kategorija ta’ “kumpaniji ewlenin tad-data”.

IV. Stejjer ta’ dejta

Dawn l-istejjer ta’ data jipprovdu, fost affarijiet oħra, għadd ta’ prattiki ta’ kondiviżjoni tad-data minn setturi differenti:

V. Studji Preċedenti dwar is-Suq tad-Data

Ir-riżultati tal-istudji preċedenti huma disponibbli fuq:

VI. Dokumenti relatati

Din tispeċifika t-tassonomija u l-metodoloġija li għandha tintuża matul il-ħajja tal-kuntratt ta’ studju, kif ukoll informazzjoni dettaljata dwar ir-riżorsi u l-objettivi f’konformità mal-indikazzjonijiet ipprovduti mill-Kummissjoni Ewropea.