Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Il-Greċja fl-Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali

Hawnhekk sib l-analiżi u d-data l-aktar reċenti għad-diġitalizzazzjoni fil-Greċja, li jkopru suġġetti bħall-konnettività, il-ħiliet diġitali, il-gvern elettroniku, u aktar.

    il-bandiera tal-Greċja

Pubblikazzjonijiet tal-2022

Ħarsa ġenerali grafika lejn il-Greċja fid-DESI li turi klassifikazzjoni ta’ 25 u punteġġ ta’ 38.9

Pubblikazzjonijiet tal-2021

Pubblikazzjonijiet għall-2020

Pubblikazzjonijiet 2019

Pubblikazzjonijiet 2018

Rapport dwar il-Progress Diġitali tal-Ewropa 2017

Ir-rapport tal-EDPR jikkombina l-evidenza kwantitattiva mid-DESI (Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali) ma’ għarfien politiku speċifiku għall-pajjiż, li jippermettilna nżommu rekord tal-progress li sar f’termini ta’ diġitalizzazzjoni minn kull Stat Membru u jipprovdi ċirkwit ta’ feedback importanti għat-tfassil tal-politika fil-livell tal-UE.

Profil tal-EDPR tal-Greċja: Niżżel PDF (EN) jew Niżżel PDF (EL)

Skedi informattivi dwar it-telekomunikazzjoni tal-EDPR: Niżżel PDF (EN)

Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali 2017

Il-Greċja tinsab fis-26 post fid-DESI 2017. B’mod ġenerali, il-Greċja ma għamlitx wisq progress meta mqabbla ma’ Stati Membri oħra tal-UE. Mil-lat pożittiv, il-Griegi qed jużaw l-internet b’mod aktar attiv għal telefonati bil-vidjo u kontenut onlajn. Madankollu, il-prestazzjoni baxxa tagħha fil-ħiliet diġitali tirriskja li taġixxi bħala ostaklu għall-iżvilupp ulterjuri tal-ekonomija u s-soċjetà diġitali tagħha.

Profil DESI tal-Greċja: Niżżel il- profil sħiħ PDF (EN) jew niżżel is-sommarju PDF (EL)

Pubblikazzjonijiet tal-2016

Niżżel il-profil tal-pajjiż tal-Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali (DESI) bħala pdf (EN); sommarju pdf (EL)

Niżżel l-indikaturi ewlenin tal-pajjiż bħala preżentazzjoni power point (EN)

Niżżel ir-rapport tal-pajjiż tar-Rapport tal-Progress Diġitali Ewropew (EDPR*) bħala pdf (EN) (EL)

Niżżel l-iskedi informattivi tat-telekomunikazzjoni tal-EDPR bħala pdf(EN)

*Ir-rapport tal-EDPR jikkombina l-evidenza kwantitattiva mid-DESI (Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali) ma’ għarfien politiku speċifiku għall-pajjiż, li jippermettilna nżommu rekord tal-progress li sar f’termini ta’ diġitalizzazzjoni minn kull Stat Membru u jipprovdi ċirkwit ta’ feedback importanti għat-tfassil tal-politika fil-livell tal-UE.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

L-Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali — Il-prestazzjoni tal-pajjiżi fid-diġitalizzazzjoni

Dawn ir-rapporti jippreżentaw data mill-pajjiżi tal-UE f’oqsma bħall-kapital uman, il-konnettività, l-integrazzjoni tat-teknoloġija diġitali u s-servizzi pubbliċi diġitali.

Ara Wkoll