Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Grecja w indeksie gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego

Tutaj znajdziesz najnowsze analizy i dane dotyczące cyfryzacji w Grecji, obejmujące takie tematy jak łączność, umiejętności cyfrowe, administracja elektroniczna i wiele innych.

    flaga Grecji

Publikacje na 2022 r.

Graficzny przegląd Grecji w DESI pokazujący ranking 25 i wynik 38,9

Publikacje na 2021 r.

Publikacje 2020

Publikacje 2019

Publikacje 2018

Europejskie sprawozdanie z postępów w dziedzinie technologii cyfrowych za 2017 r.

Sprawozdanie EDPR łączy dowody ilościowe z DESI (indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego) z spostrzeżeniami politycznymi dla poszczególnych krajów, co pozwala nam śledzić postępy poczynione w zakresie cyfryzacji przez każde państwo członkowskie i dostarczać ważnych informacji zwrotnych na potrzeby kształtowania polityki na szczeblu UE.

Profil EDPR Grecji: Pobierz plik PDF (EN) lub Pobierz PDF (EL)

Arkusze informacyjne dotyczące telekomunikacji EDPR: Pobierz plik PDF (EN)

Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego 2017

Grecja zajmuje 26. miejsce w DESI 2017. Ogólnie rzecz biorąc, Grecja nie poczyniła znacznych postępów w porównaniu z innymi państwami członkowskimi UE. Z pozytywnego punktu widzenia Grecy aktywniej korzystają z internetu do rozmów wideo i treści online. Jednak jego niska wydajność w zakresie umiejętności cyfrowych może być hamulcem dla dalszego rozwoju jej gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego.

DESI profil Grecji: Pobierz pełny profil PDF (EN) lub pobierz podsumowanie PDF (EL)

Publikacje 2016

Pobierz profil kraju gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) w formacie pdf (EN); podsumowanie pdf (EL)

Pobierz główne wskaźniki kraju jako prezentacja punktu zasilania (EN)

Pobierz sprawozdanie krajowe w sprawie europejskiego sprawozdania z postępów w dziedzinie technologii cyfrowych (EDPR*) w formacie pdf (EN) (EL)

Pobierz arkusze informacyjne EDPR w formacie pdf (EN)

*Sprawozdanie EDPR łączy dowody ilościowe z DESI (indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego) z spostrzeżeniami politycznymi dla poszczególnych krajów, co pozwala nam śledzić postępy poczynione w zakresie cyfryzacji przez każde państwo członkowskie i dostarczać ważnych informacji zwrotnych na potrzeby kształtowania polityki na szczeblu UE.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego – wyniki krajów w zakresie cyfryzacji

W sprawozdaniach przedstawiono dane z krajów UE w takich dziedzinach jak kapitał ludzki, łączność, integracja technologii cyfrowych i cyfrowe usługi publiczne.

Zobacz też